21-20-2019

In de Antwerpse gemeenteraad vroeg ik het stadsbestuur hoe zij de volgende jaren de problematische werkloosheid gaan aanpakken. Vooral het aantal jongeren dat geen job heeft, is dramatisch hoog. De stad Gent pakt daarvoor uit met een nieuw initiatief. De stad gaat samenwerken met de VDAB en acht organisaties uit het middenveld om op zoek te gaan kwetsbare werkzoekenden en inactieven om hen naar een baan te begeleiden. Wat doen we in Antwerpen?

Een Mobiel Arbeidsteam van 20 mensen gaat in Gent vanaf januari de straat op om die mensen aan een job te helpen. Gent wil op 2 jaar tijd 1.500 mensen bereiken en minstens 920 van hen in een traject krijgen.

Meer dan tien jaar geleden, in 2007, trok de VDAB in Antwerpen ook al de straat op om jongeren uit te nodigen voor een jobbeurs. Ze bereikte zo 150 mensen die ze anders niet zouden kunnen aanspreken.

In het nieuwe Antwerpse bestuursakkoord staat dat de stad speicifek zal werken op wijken  met een lage tewerkstellingsgraad, door de bewoners te begeleiden naar de juiste opleiding en dienstverlening. Het stadsbestuur spreekt over ‘dienstverlening op maat van elke werkzoekende’.

In de gemeenteraad vroeg ik de bevoegde schepen hoe de stad samen met de VDAB die doelgroepen wil bereiken, in welke buurten dat al werd opgezet, en met welke doelgroepen. Ik vroeg de schepenen ook of ze specifiek aandacht zullen hebben voor de jongeren. Ik wou ook graag weten of de VDAB nog steeds van deur tot deur gaat, of Antwerpen ook zal samenwerken met een aantal middenveldorganisaties, wat de streefcijfers zullen zijn, en of Antwerpen ook een soort Arbeidspact met de sociale partners zal maken?

De schepen antwoordde dat ik nog wat geduld moet hebben, want dat de stad in december zal uitpakken met een groot plan, bij de presentatie van de meerjarenbegroting voor de volgende jaren. Het stadsbestuur stelt dat ook dat een nieuw samenwerkingsakkoord zal worden gemaakt met de VDAB om kwetsbare, werkloze gezinnen te helpen, en dat daarvoor ook buurthuizen zullen worden ingeschakeld. Volgens de schepenen zullen ook mensen die een leefloon krijgen verder geholpen of ‘geactiveerd’ worden.

Ik zal het dossier zeer nauwgezet blijven volgen. Een job is een essentiële sleutel in het verkrijgen van meer welvaart en welzijn, en we kunnen ons echt geen stad met zoveel werkloosheid veroorloven.