Fraude aanpakken? Ja, graag!

27-09-2019

27-09-2019

Als je mij al even volgt weet je dat ik al een tijd bezig ben met het thema sociale fraude. Het kan echt niet dat iemand over een huis beschikt in het buitenland en toch een leefloon of uitkering ontvangt hier. Ik stelde hier al verschillende vragen over en zal dat blijven doen tot dit sluitend is geregeld!

Eind 2017 bleek dat België al van meer dan honderd landen informatie krijgt over het bezit van Belgische inwoners in die landen. Met bijvoorbeeld Marokko of Turkije was er nog geen samenwerking. Een jaar later voelde ik de minister opnieuw aan de tand. Toen bleek dat België al met 150 landen informatie uitwisselt, onder andere met Marokko en Turkije. De focus bij die uitwisseling ligt wel vooral op fiscale, in plaats van sociale fraude bestrijden. Daarom dat ik nu opnieuw expliciet de vraag stelde of de fiscale gegevens die uitgewisseld worden ook gebruikt mogen worden om bijvoorbeeld leefloonfraude op te sporen. Volgens de minister is dat mogelijk als het land waarmee de informatie wordt uitgewisseld dit toelaat in zijn wetgeving of als het over gegevens gaat waarover de Belgische belastingadministratie beschikt. OCMW’s kunnen dus via het aanslagbiljet informatie uit het buitenland bekomen, maar moeten hierbij wel een toelating krijgen van de Gegevensbeschermingsautoritieit. Ik vroeg de minister dus ook (SV 8) of hij de OCMW’s zal aansporen om die toegang aan te vragen. Hij stelt dat de POD Maatschappelijke Integratie een verzoek tot toegang kan indienen waardoor àlle OCMW’s toegang krijgen, zodat zij niet allemaal een apart verzoek zouden moeten indienen. Dat is natuurlijk fantastisch. Ik houd in het oog of dat ook effectief gebeurt. Ik diende ondertussen een nieuwe vraag in om op te volgen dat de POD Maatschappelijke Integratie dat verzoek ook gaat indienen en wanneer dat gaat gebeuren.

 

Lees hier mijn vraag en het antwoord van de minister.