Fiscale pensioenval structureel aanpakken

24-05-2017

24-05-2017

Personen die uitsluitend leven van een pensioen of vervangingsinkomen kunnen van een belastingsvermindering genieten. Om hiervoor in aanmerking te komen, mag het totale netto-inkomen bepaalde grensbedragen niet overschrijden. Wanneer het inkomen die grens overschrijdt, wordt  er  een afbouwregel toegepast. De overblijvende  belasting  mag  niet meer bedragen dan het  inkomen dat  de  bovengrens overschrijdt. Dat   principe wordt in de praktijk niet   altijd toegepast.

Daardoor krijgt men brutto wel  meer, maar uiteindelijk  houdt men netto niet veel meer over of schiet men er zelfs bij in. Dat noemt men de fiscale pensioenval. In de commissie vroeg ik aan de minister van financiën, of hij dit probleem van bijkomende belastingvermindering zal oplossen. De minister heeft samen met het kabinet van de minister van pensioenen een wetswijziging  voorbereid die dit probleem moet oplossen. Die  wijziging wordt momenteel binnen de regering besproken.

Hopelijk komt er op korte termijn een structurele oplossing. Het  is  niet  meer  dan  logisch  dat  mensen  krijgen waar ze recht ophebben. Als zij extra vakantiegeld  krijgen, of  iets  anders, dan  mag  dat niet betekenen dat zij plots netto minder overhouden. De groep die het reeds moeilijk heeft, mensen  met  een klein pensioen of mensen met een uitkering, mogen daar niet het  slachtoffer van zijn.

Lees hier mijn vraag en het antwoord van de minister. Pg 16-18