Al tijdens de eerste golf van de coronacrisis kregen veel mensen het zwaar te verduren. Zo vielen honderdduizenden mensen zonder inkomen of werden ze afhankelijk van een tijdelijke werkloosheidsuitkering. Daarom nam de federale regering een aantal maatregelen zodat mensen in nood ondersteund kunnen worden. Zo kunnen OCMW's terecht bij het COVID Fonds om financiële steun te verlenen aan mensen in moeilijkheden. In de gemeenteraad vroeg ik bevoegd schepen Meeuws naar hoe Antwerpen gebruik maakt van de middelen.

Uit het antwoord de schepen bleek dat de stad al 2,5 miljoen euro (van de gereserveerde 5,7 miljoen euro) coronasteun heeft begroot voor steun aan kwetsbare gezinnen die huren op de private woonmarkt. Deze premies worden automatisch toegekend aan deze gezinnen en kunnen hen helpen de extra kosten te dekken bij het begin van het schooljaar. Onderzoek van COVIVAD bevestigde namelijk dat kwetsbare gezinnen die huren op de private huurmarkt en leven van een minimumuitkering bijzonder hard getroffen worden. Ook voor 2021 wordt er op dezelfde wijze gewerkt zodat de meest kwetsbare doelgroepen het eerst bereikt worden met de steunmaatregelen. Ik steun dan ook schepen Meeuws hierin en blijf de coronasteun voor Antwerpen van dichtbij opvolgen.