16-03-2017

Fedasil, het agentschap voor de opvang van asielzoekers, weigert vaak opvang aan mensen die een meervoudige asielaanvraag indienen, ook aan gezinnen met kinderen. Ze doet dat zonder deze beslissing individueel te motiveren. Daarmee overtreedt ze de wet, die stelt dat elke weigering voldoende en individueel moet gemotiveerd worden. Ik heb dit probleem gisteren aangekaart in de commissie. De staatssecretaris voor asiel en migratie zal dit probleem bespreken met de top van de administratie van Fedasil. 

Het agentschap mag opvang weigeren als er sprake is van misbruik bij een meervoudige asielaanvraag. Meerdere aanvragen indienen is niet alleen verbonden. Soms dient men echter meerdere aanvragen in louter en alleen om het verblijf te rekken, ook al zijn er geen nieuwe elementen voorhanden die een verblijf op ons grondgebied rechtvaardigen. De weigering van opvang moet dan individueel gemotiveerd worden, zoals artikel 4 van de opvangwet voorschrijft. Maar nu weigert Fedasil automatisch opvang, wanneer mensen een tweede of derde asielaanvraag indienen.

Ik heb er geen enkel probleem mee dat misbruiken bij meervoudige asielaanvragen worden aangepakt, maar maar dan moet Fedasil die weigering tot opvang gewoon motiveren zoals de wet bepaalt. 

Lees hier mijn vraag en het antwoord van de staatssecretaris. Pg. 10-16

Pers 

Knack, 15/03/2017, ‘Ik wil een audit van Fedasil’, ©