03-04-2013

Als Antwerpse word ik elke dag geconfronteerd met gezinnen die geen opvang kunnen vinden voor hun kind. De klachten zijn gerechtvaardigd. De gezinnen waarin onze kinderen opgroeien zijn steeds meer tweeverdienersgezinnen waar tijd een schaars goed is. Het is zelfs niet ongewoon meer dat kersverse moeders en vaders willens nillens in het eerste levensjaar van hun kind extra verlof moeten opnemen, omdat ze niet zo snel een plaats vinden. Een helpende hand bij de opvang van hun kind is dan ook meer dan wenselijk.

Ik ben dan ook meer dan tevreden dat minister Jo Vandeurzen deze week bekend maakte dat de Vlaamse overheid in 2013 2,9 miljoen euro vrij  zal maken voor de verdere uitbreiding van het aanbod aan kinderopvang voor baby’s en peuters en 0,5 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor inclusieve kinderopvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte.

Broodnodige investeringen voor een sector die ik een warm hart toedraag en wil ondersteunen. Dit domein is grotendeels een materie van de Vlaamse gemeenschap, maar ook federaal proberen we ons steentje bij te dragen voor meer kinderopvang. Zo heb ik samen met mijn collega's voorstellen ingediend om het statuut van onthaalouder te verbeteren en de fiscale aftrekbaarheid van kinderopvang uit te breiden.

Inclusieve kinderopvang ?

Iedereen is welkom in de kinderopvang, ook kinderen met een specifieke zorgbehoefte. Net als andere kinderen willen ze spelen met vrienden en nieuwe dingen ontdekken. Het samen opvangen van kinderen met en zonder specifieke zorgbehoefte wordt ‘inclusieve’ kinderopvang genoemd. De doelstelling van Kind en Gezin is om op termijn inclusieve kinderopvang te realiseren in alle vergunde kinderopvang. Dit vloeit voort uit de visie van Perspectief 2020: ‘zoveel mogelijk gewoon in de samenleving en zo weinig mogelijk uitzonderlijk en afzonderlijk’.

De Vlaamse overheid maakt 0,5 miljoen euro vrij voor inclusieve kinderopvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte. Het extra budget wordt ingezet op 3 sporen: een uitbreiding van het individueel aanbod, een sensibiliseringscampagne en de organisatie van enkele projecten ‘centra voor inclusieve kinderopvang’. Zulke ‘centra voor inclusieve kinderopvang’ zullen de opdracht hebben om expertise over inclusieve opvang op te bouwen en uit te dragen. Inhoudelijk zullen de projecten ondersteund worden door een begeleidingstraject, georganiseerd door Kind en Gezin in samenwerking met het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Opvangvoorzieningen voor baby’s en peuters met inkomenstarief (erkende opvang en zelfstandige opvang met IKG), lokale diensten voor buurtgerichte opvang en voorzieningen buitenschoolse opvang (IBO en buitenschoolse opvang verbonden aan een erkend kinderdagverblijf) zullen zich binnenkort kandidaat kunnen stellen voor dergelijk project.

 Erkende en zelfstandige kinderopvang voor baby’s en peuters

 In 2013 gaat er bijkomend 2 miljoen euro naar nieuwe kinderopvangplaatsen voor baby’s en peuters. Dat betekent dat naar schatting 192 extra plaatsen gecreëerd kunnen worden. Daarnaast investeert de Vlaamse Regering 0,9 miljoen euro voor uitbreiding van het aanbod aan ‘inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen’ (IKG-plaatsen) bij zelfstandige opvangvoorzieningen die werken met werknemers.  Ouders betalen er een prijs op basis van hun inkomen.  Dat betekent dat naar schatting op 205 plaatsen een IKG-aanbod kan worden gecreëerd.

Meer info: