Wanneer een baby zeven dagen na de geboorte nog gehospitaliseerd is, moet de vader of mee-ouder extra geboorteverlof krijgen. Hiervoor diende ik een wetsvoorstel in. De verlenging zou in dat geval evenveel dagen bedragen als de duurtijd van de hospitalisatie. Dezelfde regeling geldt vandaag al voor moeders.

Een kindje krijgen is voor de meeste ouders het allermooiste wat hen overkomt.  Maar, veel ouders gaan echter door een heftige, emotionele periode als hun pasgeboren kind langer dan normaal gehospitaliseerd moet worden. Zij verdienen voldoende tijd en rust om zich volop te wijden aan de zorg voor en het bezoeken van hun baby. Dat is immers cruciaal voor de veilige hechting van het kind. Wij willen met dit voorstel deze vaders en meeouders optimaal ondersteunen, zodat de hechting met het kind zeker niet verbroken wordt. Moeders krijgen vandaag extra geboorteverlof bij een langere hospitalisatie. Wij willen dat doortrekken nu naar vaders en meeouders, want de zorgtaken voor een gehospitaliseerd kind zijn namelijk moeilijk te combineren met werk of de zorg voor broertjes of zusjes.

In België zijn er ongeveer 120 000 geboorten per jaar. 12% daarvan wordt opgenomen op de dienst neonatologie en 4%, dus een derde daarvan, op de afdeling intensieve neonatologie (NIC). De meeste van deze kinderen zijn prematuur geboren, na een zwangerschapsduur van minder dan 37 weken (8% van de geboorten in 2020).

De pasgeborenen kinderen op de dienst neonatologie moeten vaak lange tijd verblijven in het ziekenhuis. Die lange opname van de pasgeborene maakt het vaak erg moeilijk voor de ouders om een evenwicht te vinden tussen het dagelijkse leven en de zorg voor hun gehospitaliseerd kind. Bovendien moeten ouders na de maximumperiode van geboorteverlof hun werk hervatten, waardoor de hechting vaak wordt verbroken.  Daarnaast is deze periode extra zwaar voor de moeders. Zij beschikken in verhouding tot de vader of de meeouder over een langere periode van rust na de bevalling. De moeder kan hierdoor meer voor de dagelijkse verzorging instaan. Dit creëert bij veel moeders evenwel het gevoel dat ze er alleen voor staan. 

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (hierna KCE) publiceerde in maart dit jaar een studie met aanbevelingen ter verbetering van de neonatale zorg in onze ziekenhuizen. Uit deze studie bleek dat gezinnen waarvan het kind gehospitaliseerd wordt na de geboorte, het erg moeilijk hebben om alle zorgtaken op te nemen. Zeker wanneer er al andere kinderen in het gezin zijn, is het een heuse opdracht om zowel aanwezig te zijn in het ziekenhuis voor de pasgeboren baby als om de zorg voor de andere kinderen op te nemen. Daarnaast gaven de moeders die bevraagd werden in de studie van het KCE aan dat zij het gevoel hadden dat ze er na de geboorte alleen voor stonden. De oorzaak hiervan is de ruime moederschapsrust die veel uitgebreider is dan het geboorteverlof voor de vader of meeouder. Het KCE geeft ook aan dat de aanwezigheid van de ouders bij het gehospitaliseerde kind van groot belang is voor een veilige hechting gedurende de eerste levensmaanden. Om tegemoet te komen aan alle bovenstaande problemen doet het KCE de suggestie om het vaderschapsverlof te verlengen wanneer het kind gehospitaliseerd blijft na de geboorte.

Daarom stellen we voor het geboorteverlof voor vaders en meeouders – dat vandaag 15 dagen bedraagt en vanaf 2023 20 dagen - te verlengen bij een hospitalisatie van meer dan zeven dagen. Die zouden evenveel dagen extra krijgen als dat het kind gehospitaliseerd is. De verlenging is begrensd tot maximaal 24 weken. Beide termijnen stemmen overeen met de mogelijke verlenging die vandaag al van kracht is voor de moederschapsrust. De verlenging zou gelden voor iedereen: zelfstandigen, federale ambtenaren en werknemers in de privésector.

Het voorstel regelt tot slot ook dat de dagen van de verlenging van het geboorteverlof in het geval van een hospitalisatie ten laste worden genomen door het ziekenfonds of sociaal verzekeringsfonds waarbij de vader of meeouder aangesloten is.

Lees er meer over in Het Nieuwsblad, HLN, La Dernière Heure .