04-05-2020

1.Heb ik recht op dit verhoogde supplement?

Elke mijnwerker die officieel op pensioen is gegaan na 1 januari 1991 krijgt automatisch een supplement bij zijn pensioen. Dit betekent dat iedere mijnwerker die na 1 januari 1991 op pensioen is gegaan ook recht heeft op het verhoogde supplement.

  

2.Hebben weduwes van ex-mijnwerkers recht op dit verhoogde supplement?

Indien hun man voldoet aan de voorwaarde in vraag 1 en zij genieten op dit moment al van een overlevingspensioen, dan hebben de weduwes ook recht op deze verhoging van het supplement en de retroactiviteit van 10 jaar. 

3.Hebben kinderen/kleinkinderen van een overleden mijnwerker recht op het verhoogde supplement?

Indien er geen van beide ouders meer in leven zijn, kunnen de kinderen of kleinkinderen, met wie de gerechtigde samenleefde op het ogenblik dat hij stierf, dit supplement zelf aanvragen. Hiervoor dienen zij naar de notaris te stappen die de erfenis heeft geregeld. De aanvraag moet worden ingediend binnen een termijn van twaalf maanden vanaf de datum van de inwerkingtreding van deze wet.

 

4.Moet ik €150 euro betalen voor een verzoekschrift om de verhoging van het pensioen aan te vragen en heb ik een advocaat nodig om mijn aanvraag in te dienen?

Neen u hoeft dit niet te doen en u heeft geen advocaat nodig. De aanvraag procudure moet nog afgesproken worden binnen de Pensioendienst. Op dit moment worden de modaliteiten verder uitgewerkt. Zodra er meer nieuws is, zullen wij jullie informeren.

 

5.Mijn pensioen is hoger dan €1.400. Heb ik ook recht op een verhoging van mijn pensioen?

Ja, de hoogte van het pensioen speelt geen rol. Men moet enkel aan de voorwaarden uit vraag 1 voldoen. Het gemiddelde toegekend supplement zou toenemen van 135,89 EUR/m (op basis van het forfaitair loon) tot 338,18 EUR/m (op basis van het gemiddeld loon gebruikt voor de pensioenberekening). 

 

6.Is de compensatie netto of bruto, en zal deze in één keer worden uitbetaald?

De compensatie zal bruto zijn én in 1 keer vergoed worden. Op het geheel moeten nog net zoals bij het gewone pensioen, een aantal bijdragen worden betaald. 

 

7.Heb ik ook recht op het verhoogde supplement indien ik als mijnwerker op invaliditeitspensioen ben?

Neen. Mijnwerkers met een invaliditeitspensioen krijgen reeds een bedrag uitbetaald dat berekend is op een volledige loopbaan, dus op 30/30. Zij krijgen dus al een volwaardig pensioen.