Eksterlaar (Deurne) levend houden

07-02-2010

07-02-2010

Tijdens de gemeenteraad van 20/10/2008 werd het plan Eksterlaer goedgekeurd. Er werd daarbij beslist om nieuwe woningen bij te bouwen, maar in de buurt werd dit anders gezien. Men betwijfelt daar of de buurt nog leefbaar blijft met zoveel nieuwe huizen op een beperkt gebied. Ik geef de inwoners gelijk. We hebben in Antwerpen zeker en vast nood aan de ontwikkeling van nieuwe gebieden voor woningen, maar moet dit ten koste van alles gaan ? Heeft een stad ook geen nood aan bijkomend groen.

In de RSA staat dat er op Eksterlaer een parkt met woningen moet bijkomen. Men verwacht dan ook een park met woningen.De realiteit is echter anders want op de plannen is geen park te bespeuren. Integendeel, de door de jaren ontstane natuurlijke begroeiing wordt totaal met de grond gelijk gemaakt en met meer dan 600 geplande wooneenheden kan je vragen stellen met het criteium "lage concentratie van voorzieningen".  Ik begrijp dan ook dat de bewoners niet akkoord zijn om een woonwijk met 14 % groen als een "ecostad" te bestempelen, zoals het ook staat in de RSA. Pretibel op Linkeroever en de Kop van Spoor Noord zijn alvast verwezenlijkt onder de noemer "ecostad". Een dergelijk plan is wat de bewoners van de Eksterlaer voor ogen hebben, geen overvol gebouwde wijk met af en toe een stukje groen.

Waar ligt Eksterlaer?

Bekijk het verkavelingsplan.