30-07-2018

Wie vandaag na zijn 65ste nog werkt -en zijn pensioen nog niet opnam- loopt het risico om bij ziekte, na één maand geen enkel inkomen meer te hebben. Na 65 jaar ontvangt een werknemer die langer dan één maand ziek is immers geen gewaarborgd loon meer én heeft hij ook geen recht meer op een ziekte-uitkering van het Riziv. En dat terwijl deze personen nog steeds sociale zekerheidsbijdragen blijven betalen. Ik kaartte dit probleem reeds verschillende keren aan bij bevoegd minister Maggie De Block en vroeg meermaals om een oplossing. Die oplossing werd nu, tot mijn tevredenheid, opgenomen in het Zomerakkoord van afgelopen week. Nochtans was de minister er niet happig op.

In het regeerakkoord was opgenomen dat langer werken moest worden aangemoedigd en dat daarom wie blijft werken na 65 jaar en ziek zou worden ook recht zou hebben op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Maar, tot op heden was dat nog niet mogelijk. Minister De Block antwoordde op mijn mondelinge vragen dat wie arbeidsongeschikt wordt na 65 jaar zijn pensioen kan opnemen om in zijn bestaanszekerheid te voorzien. Een voorbeeld: als Rob na zijn 65ste blijft werken, maar bijvoorbeeld een been breekt en met zes weken gips niet kan werken of een operatie moet ondergaan met een revalidatieperiode van 3 maanden, dan wordt hij vandaag gedwongen om zijn pensioen op te nemen als hij niet zonder inkomen wil vallen. Ook al is Rob na die ziekteperiode weer fit genoeg om opnieuw aan de slag te gaan.

Ik had veel bedenkingen bij deze redenering. De regering levert veel inspanningen om meer mensen aan de slag te krijgen en te houden, omdat met meer werkenden de sociale zekerheid kan rekenen op meer inkomsten. Dan is het niet logisch dat men 65+’ers zou ontmoedigen om te blijven werken door hen geen uitkering te geven wanneer zij langer dan een maand ziek zijn. Ik begrijp dat het niet de bedoeling kan zijn dat mensen tot in het oneindige een arbeidsongeschiktheidsuitkering zouden kunnen krijgen in plaats van hun pensioen op te nemen, maar wie na ziekte terug aan de slag wil, ook na zijn 65ste, moet toch een tijdje een ziekte-uitkering kunnen krijgen.

In de arbeidsdeal staat nu opgenomen dat ‘het recht op ongeschiktheidsuitkeringen gedurende maximum zes maanden kan worden toegekend aan personen die na hun 65ste blijven werken’. Hiermee is eindelijk een oplossing in de maak.

Het is een goede zaak dat deze onzekerheid voor oudere werknemers wordt weggewerkt. Wie na zijn 65ste aan de slag blijft, weet dat hij bij ziekte een tijdje zal kunnen rekenen op een uitkering. Zo kan men terug aan het werk eens men hersteld is en wordt men niet gedwongen om toch op pensioen te gaan omdat men anders geen inkomen heeft.

Hier lees je meer over mijn vroegere vragen:

Nog geen recht op ziekte-uitkering voor wie werkt na 65 jaar

Ook wie werkt na 65 jaar recht geven op ziekte-uitkering65

Pers

Gazet van Antwerpen, 30/07/2018, Recordaantal 65-plussers in loondienst (c)