Eindelijk meer vakantiegeld voor invaliden

18-01-2013

18-01-2013

Vanaf mei 2013 zullen invaliden recht hebben op 309 euro vakantiegeld. Dat hebben de sociale partners beslist. De regering zal dit nu uitvoeren. Met deze verhoging komen de sociale partners niet enkel de 260.000 invalide werknemers tegemoet, maar ook de 20.000 invalide zelfstandigen hebben voortaan recht op 100 euro meer vakantiegeld.

Met het optrekken van het vakantiegeld komen de sociale partners ook tegemoet aan mijn wetsvoorstel dat al dateert van 2004. Pas in 2010 kregen invaliden voor het eerst een beperkte som vakantiegeld. 

Sinds 2004 ijver ik voor vakantiegeld voor invaliden. Langdurig zieken hebben ook, en misschien zelfs meer dan gezonde mensen, nood aan vakantie en ontspanning; een adempauze om daarna met nieuwe moed te kunnen vechten tegen hun ziekte.

Recent onderzoek, via het Vlaams Patiëntenpanel, wijst uit dat slechts 57% van de langdurig zieken tijdens het voorbije jaar heeft kunnen genieten van een vakantie, tegenover 75% van de doorsnee Vlamingen. De cijfers tonen aan dat chronisch zieken en hun gezin, omwille van een gebrek aan financiële middelen, niet aan vakantie toekomen.

Het vakantiegeld voor invaliden werd nochtans  al in 1976 ingeschreven in de wet. De wet werd echter lange tijd niet uitgevoerd. Pas in 2010 kregen invaliden voor het eerst een inhaalpremie van 75 EUR. In mei 2011 werd dit bedrag verhoogd tot 200 EUR. Vanaf dit jaar zullen invaliden aanspraak kunnen maken op 309 EUR vakantiegeld.

Ik ben dan ook verheugd met deze beslissing. Dit extraatje geeft zieken de kans om vakantie te namen met familie en kennissen, wat hun integratie in de maatschappij bevordert. Zieken zijn immers vaak sociaal geïsoleerd.