27-12-2013 

Wat vindt u de belangrijkste gebeurtenis, evolutie of trend van het voorbije jaar?

Het doet goed vast te stellen dat er toch nog heel wat solidariteit is met mensen die het moeilijk hebben.  Voorbeelden zijn de vele solidariteitsacties naar aanleiding van de natuurramp in de Filipijnen, maar ook tal van kleine buurtinitiatieven waar mensen het gelukkig nog voor mekaar opnemen  en  oog hebben voor zwakkeren, kwetsbaren, mensen die niet mee kunnen draaien in ons systeem.

Welke politieke gebeurtenis, evolutie of trend heeft u vooral getroffen?

Toch wel de abdicatie van koning Albert II en de eedaflegging van koning Filip I, dat was een historisch moment. 

Wie was voor u de figuur van het jaar ?

Laat me hier kiezen voor iemand buiten de politiek, zanger Stromae. Charmante jongeman, en toch merkwaardig ook hoe zijn liedjes en zijn présence ineens voor een debat hebben gezorgd over het België-gevoel.

Welke collega politicus/a heeft  u aangenaam verrast en wil u wel even een pluim geven?  

Voor mij toch wel onze eigenste voorzitter Wouter Beke, met als bekroning een mooi vernieuwingscongres.

Wie of wat heeft u ontroerd in 2013?

Het verlies van ons politiek boegbeeld Wilfried Martens. Het was een man naar een hart, echt nog iemand met een missie in de politiek.

Wat vindt u zelf uw mooiste realisatie van 2013?

De nieuwe wet op nationaliteit waarin we voortaan integratie centraal stellen en de strengere bestraffing van misbruiken zoals schijnhuwelijken en schijn-wettelijke samenwoonst en de oprichting van een centrale databank daarvoor.  Ik heb me daar jaren voor ingezet.

Wat wil u anders en beter doen in 2014?

Ik doe mijn werk als politica doodgraag en met veel enthousiasme, maar ik wil evengoed mijn rol als mama en echtgenote volop opnemen. En ik zou ook meer tijd moeten kunnen vrijmaken voor mezelf en voor vrienden.  Dat ook realiseren wordt niet gemakkelijk, want er komen weer verkiezingen aan.

Wie wenst u wat toe in 2014

Ook voor mezelf en mijn familie hoop ik op hetzelfde: warme vriendschappen en contacten, een goede gezondheid, veel energie en nieuwe uitdagingen. En uiteraard: een herverkiezing als parlementslid om dan verder te kunnen timmeren aan een betere samenleving.

U kijkt de toekomst met vertrouwen òf angstvallig tegemoet want ...

Ik kijk de toekomst met vertrouwen tegemoet. Ik geloof in mensen en hun daadkracht om zaken betere te maken. We zijn met onze regeringsleiders - en zeker onze mandatarissen - op een degelijke, onderbouwde en toch hedendaags geïnspireerde manier bezig met onze samenleving van de 21ste eeuw te sturen. Het gaat ons lukken.