05-12-2018

Vandaag kopt Knack 'Eenoudergezinnen worden constant benadeeld'. Maar, er werden afgelopen legislatuur nochtans enkele stappen voorwaarts gezet voor deze doelgroep.

Met de flexibilisering in opname van het ouderschapsverlof (1/10de en opname per week), twee voorstellen van mezelf, werden afgelopen zomer belangrijke stappen gezet voor heel wat Belgische gezinnen. We wilden op die manier ook expliciet tegemoetkomen aan de situatie waarin heel wat kwetsbare gezinnen, zoals co-ouders en het eenoudergezin, zich bevinden, want ook co-ouders en eenoudergezinnen krijgen hiermee de mogelijkheid om ouderschapsverlof op te nemen. Wie wil, kan binnenkort een halve dag per week ouderschapsverlof nemen of een hele dag om de twee weken of week per week. Dit wordt voor hen dan ook financieel haalbaarder. Vanaf 1 januari zal dit inwerking treden.

Los van de thematische verloven, denk ik ook aan de verhoogde aftrek voor alleenstaande ouders voor kinderopvang (http://www.nahima.be/nahima-in-brussel/wist-je-dat/wist-je-dat-alleenstaande-ouders-met-een-laag-inkomen-recht-hebben-op-een-hogere-belastingvermindering-voor-kinderopvang/) en de verhoogde uitkering voor alleenstaanden die ouderschapsverlof opnemen (http://www.krispeeters.be/portfolio/premie-ouderschapsverlof-fors-de-hoogte-voor-alleenstaanden).

We verliezen deze doelgroep dus zeker en vast niet uit het oog. Kan het beter? Natuurlijk. Maar, op mijn inzet kunnen jullie rekenen!