Een sterk sociaal beleid voor Antwerpen

06-02-2020

06-02-2020

Op donderdag 6 februari ging ik samen met sociale organisaties, vrijwilligers, onderzoekers en medewerkers van de stad aan de slag rond het sociaal beleid in Antwerpen. Samen werken we aan concrete voorstellen die vervolgens in lokaal sociaal beleid omgezet kunnen worden. Lees hieronder het persbericht van de stad Antwerpen over de Staten-generaal.

Meer dan 500 Antwerpenaars tekenen lokaal sociaal beleid mee uit tijdens eerste staten-generaal 

Op donderdag 6 februari organiseerde de stad Antwerpen een staten-generaal van het lokaal sociaal beleid. Meer dan 500 sociaal werkers, onderzoekers en vrijwilligers brachten samen de sociale uitdagingen van de toekomst in kaart en stelden concrete acties voor om die aan te gaan. Nog nooit bracht de stad een dergelijke grote verscheidenheid aan spelers uit het sociale veld bijeen. Samen bundelden ze de krachten om het lokaal sociaal beleid voor de komende jaren mee uit te tekenen. De staten-generaal is de start van een langer traject in nauwe samenwerking met het Antwerps Platform voor Sociale Middenveld Organisaties en Universiteit Antwerpen, en zal resulteren in concrete acties en een wetenschappelijk onderzoek.

Breed overleg en betrokkenheid

De staten-generaal van het lokaal sociaal beleid is een vertrekpunt om te komen tot oplossingsgerichte sociale acties waar iedere Antwerpenaar beter van wordt. Het gaan dan om verschillende levensdomeinen zoals gezondheid, werk, wonen en sociale hulpverlening. Door op een innovatieve manier samen te werken kunnen de lokale overheid en sociale organisaties hun eigen werking overstijgen.

De meer dan 500 deelnemers aan de staten-generaal waren vrijwilligers in Antwerpse verenigingen, hulpverleners en professionele werkers, onderzoekers, ambtenaren en beleidsmensen. Tom Meeuws, schepen voor sociale zaken: “Stuk voor stuk gaat het over mensen die de Antwerpse realiteit goed kennen en midden in het sociale veld staan. Mensen die weten wat het is om hulp te vragen of te bieden, en die aanvoelen hoe het beter of anders kan. Dankzij hun expertise en input bepalen we de beleidsprioriteiten voor de komende jaren. Met vereende kracht zullen we bouwen aan een robuust en innovatief lokaal sociaal beleid.”

De deelnemers bogen zich in werkgroepen over verschillende thema’s en formuleerden ambities en acties waar het Antwerpse stadsbestuur verder mee aan de slag gaat. Op die manier houden mensen uit het middenveld mee de pen vast bij het uitschrijven van het Antwerps sociaal beleid voor de komende jaren.

 

Partnerschap met middenveld en academische wereld

APSMO (Antwerps Platform Sociale Middenveld Organisaties) en onderzoekers van Universiteit Antwerpen waren onmisbare partners bij de organisatie en inhoudelijke uitwerking van het evenement. “Middenveldorganisaties, de stad Antwerpen en academici werken samen aan een sterk sociaal beleid, om de toegang tot de grondrechten voor iedere inwoner te versterken. Het is uniek dat we daarvoor een partnerschap aangaan en in dialoog kunnen gaan met zoveel geëngageerde mensen”, aldus Peter Raeymaeckers, professor in sociaal werk aan de Universiteit Antwerpen.

 

Meerjarenplanning en wetenschappelijk onderzoek

De resultaten van de staten-generaal worden verwerkt in acties die het stadsbestuur zal opnemen in de meerjarenplanning. In het najaar zal duidelijk zijn welke sociale keuzes zijn gemaakt.

Daarnaast wordt in een uniek partnerschap tussen de opleidingen sociaal werk van de Karel de Grote Hogeschool, Artesis Plantijn en de Universiteit Antwerpen een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd om de meerwaarde van sociaalwerkpraktijken zichtbaar te maken. De resultaten van dat onderzoek en de verdere dialoog met het beleid, middenveld en sociaal werk zullen bijdragen aan innovatie in de praktijk en het beleid.