Dringende medische hulp, een verduidelijking

27-03-2013

Ik heb deze week zowel de minister Onkelinx als staatssecretaris De Block ondervraagd over de dringende medische hulp en de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dringende medische hulp is ontegensprekelijk een basisrecht van elke burger, mét of zonder papieren, maar naar aanleiding van het interview met OCMW-voorzitter Homans (GVA, 18/02/2013) waren er onduidelijkheiden gerezen over de voorwaarden waaraan deze persoon diende te voldoen en in welke mate de federale overheid de tussenkomst van het OCMW regelt.

De minister heeft mij echter kunnen bevestigen dat een terugbetaling is gegarandeerd  indien een persoon voldoet aan drie voorwaarden:

  • De persoon illegaal verblijft in het land.
  • Uit een individueel behoefteonderzoek blijkt dat een tussenkomst vereist is.
  • Er sprake is van een voorschrijvend attest van een geneesheer, m.a.w. dat de zorg dringend en noodzakelijk is 

Deze problematiek kwam na een interview van OCMW-voorzitter Homans in het nieuws, met een verwarrende polemiek tot gevolg. Zo meldde bijvoorbeeld mevrouw Homans dat de federale overheid de kost van dringende medische hulp zoals aidsremmers enkel en alleen aan het OCMW terugbetaalt indien rekening werd gehouden met een aantal beperkende criteria, zoals de beschikbaarheid van de geneesmiddelen in het land van herkomst. Volgens mevrouw Homans liep hierdoor het OCMW van Antwerpen alleen al in 2012, 250.000 euro mis. Deze "mismatch" was een gevolg van de gangbare procedure waarbij het OCMW prefinanciert en de POD Maatschappelijke Integratie terugbetaalt na controle. De minister heeft mij echter kunnen bevestigen dat er geen "mismatch" is, indien men de voorwaarden uit de wet toepast. Dergelijke problemen lijken in de toekomst gelukkig minder waarschijnlijk. Zo wordt er momenteel een nieuwe, meer rechtstreekse, regeling uitgewerkt waarbij het RIZIV de taak van het OCMW overneemt inzake de controle en uitbetaling van zorgverleners. Een regeling die momenteel nog in testfase zit, maar hoogstwaarschijnlijk vanaf juni zal worden toegepast in alle OCMW's.

Ik verzet mij echter wel tegen het "ballonnetje" van OCMW-voorzitter Homans om dringende medische hulp te koppelen aan het accepteren van een vrijwillig terugkeertraject. We laten in een beschaafd land niemand creperen. Bovendien, de wet is de wet. Dat betekent dat we ook aan mensen zonder papieren dringende medische hulp geven op voorwaarde dat er een getuigschrift is van een arts waaruit blijkt dat de zorg dringend en noodzakelijk is en bovendien uit een individueel onderzoek blijkt dat de persoon in kwestie ook effectief behoeftig is en geen andere personen verplicht zijn om tussen te komen in de kosten van de zorg (vb. partner). Hoe belangrijk het ook is om ook werk te maken van een deftig terugkeerbeleid, je mag beiden - zorg en terugkeer - niet aan elkaar koppelen. Maar dit wil niet zeggen dat het OCMW hier geen werk van kan maken.

Hier kan u de mondelinge vraag aan staatssecretaris De Block vinden

Hier kan u de mondelinge vraag aan minister Onkelinx vinden.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.