06-02-2020

Op 6 februari hebben de Gezinsbond en de vakbonden gepleit voor een verlenging van het rouwverlof. Ook parlementslid Nahima Lanjri (CD&V) pleit hier al jaren voor en heeft hier in oktober 2019 dan ook opnieuw een wetsvoorstel over ingediend.  Lanjri hoopt dat nu ook de politieke steun om dit voorstel goed te keuren zal groeien en het voorstel binnenkort kan gestemd worden.

De drie dagen rouwverlof bij het overlijden van kind of partner is amper genoeg om de praktische zaken van de begrafenis te regelen. Het eigenlijke rouwproces begint pas nadien. Daarom nemen rouwenden vaak ziekteverlof op. Maar rouwen is geen ziekte. Ik pleit daarom al jaren voor een verruiming van het rouwverlof.

 Parlementslid Nahima Lanjri (CD&V) diende reeds in oktober 2019 een wetsvoorstel in dat een uitbreiding tot tien dagen rouwverlof voorziet voor werknemers die een inwonend kind of partner verliezen. Immers, hoe nauwer de verwantschap met de overledene, hoe intenser het rouwproces is. Van die tien dagen zijn vijf dagen vrij te kiezen binnen het jaar van het overlijden.

Het is niet de bedoeling dat mensen in rouw ziekteverlof opnemen omdat het rouwverlof niet toereikend is.

 Daarnaast breidt het wetsvoorstel het rouwverlof ook uit naar nieuwe groepen. In Vlaanderen wonen 14% van de kinderen tussen 11 en 15 jaar in een stieffamilie. In zulke gezinnen groeien stiefbroers en stiefzussen samen op en ontwikkelen ze een onderlinge band. Nahima Lanjri wil met haar wetsvoorstel ook tegemoet komen aan de noden van nieuw samengestelde gezinnen door het rouwverlof open te stellen, zodat rouwverlof opnemen ook mogelijk wordt bij het overlijden van stiefbroers, stiefzussen en stiefgrootouders.

De kostprijs van dit voorstel blijft beperkt. Bij de uitbreiding van het rouwverlof naar tien dagen blijven drie dagen ten laste van de werkgever en de bijkomende 7 dagen komen ten laste van de ZIV-uitkeringsverzekering. De kostprijs daarvan is 7,8 miljoen. Daar staat echter tegenover dat de extra ziektedagen die nu worden opgenomen door rouwenden  wellicht zullen verminderen door deze maatregel, waardoor de kost voor de werkgever die het gewaarborgd loon betaalt, vermindert.

 

Lees hier het artikel in de krant. 

Lees hier mijn wetsvoorstel.