Meer dan één op vijf  jongeren in de stad Antwerpen verlaten de school zonder diploma. Dramatische cijfers die bovendien dubbel zo hoog liggen als in de rest van Vlaanderen (22% van de Antwerpse jongeren tegenover 11,5% in Vlaanderen). De stad wil deze hoge schooluitval nu aanpakken om meer jongeren een diploma laten behalen en hen de weg te wijzen naar een job of hoger onderwijs. Bevoegd schepen Jinnih Beels lanceerde zopas het domeinoverschreidende A’REA UP-plan dat uitgaat van de jongeren zelf. Ik ben hoopvol dat deze vernieuwde aanpak eindelijk de barslechte cijfers zal doen omkeren. Zelf ijver ik al jaren om de hoge schooluitval in de stad efficiënt te bestrijden.

 

Dat de stad nu sterker inzet op het aanpakken van de hoge schooluitval, kunnen we alleen maar toejuichen. We moeten jongeren beter begeleiden tijdens hun schoolloopbaan, zowel binnen als buiten de school. Laat ons hopen dat een frisse blik en een hernieuwde aanpak eindelijk die dramatische cijfers doen dalen. Iets waar ik al heel wat jaren voor ijver!

Het nieuwe A’REA UP-plan vertrekt vanuit een dialoog met de jongeren zelf. Jongeren weten immers het best wat hun schoolloopbaan kraakt of tot een succes maakt, denkt de stad. Een van de nieuwe initiatieven is bijvoorbeeld Jinc, dat via een samenwerking met bedrijven jongeren laat kennismaken met de arbeidsmarkt en sollicitatietrainingen geeft. Ik pleit al langer voor het coachen van jongeren door positieve rolmodellen in te schakelen. Zelf bezocht ik al het project Duo for a Job waarbij jonge werkzoekenden persoonlijke en intensieve begeleiding krijgen van ervaren 50-plussers.

De lopende projecten en initiatieven worden in dit A’REA UP-plan samen geëvalueerd en indien nodig aangepast. Ik zal dit van nabij opvolgen.

11-02-2021