Discreet bevallen: nood aan wettelijke regeling

28-09-2017
28-09-2017
 
Dit jaar zijn er al vier baby's gevonden in de vondelingenschuif van Moeders voor Moeders in Borgerhout. Dat bevestigt nog maar eens dat er absoluut nood is aan een wettelijke regeling voor discreet bevallen. Ik heb er enkele jaren geleden al een wetsvoorstel over ingediend in de commissie Justitie. Vrouwen moeten hun kind in veilige omstandigheden ter wereld kunnen brengen en het daarna kunnen afstaan voor adoptie, zonder dat hun naam in de geboorteakte verschijnt.
 
Vrouwen die te maken krijgen met een ongewenste zwangerschap hebben in België momenteel enkel de keuze tussen abortus plegen of het kind officieel afstaan voor adoptie. Het kind officieel afstaan voor adoptie blijkt voor veel vrouwen een hoge drempel. De naam van de moeder wordt in dit geval immers vermeld in de geboorteakte en dat willen ze net vermijden.
 
Als het wetsvoorstel wordt goedgekeurd, dan geeft discreet bevallen moeders de mogelijkheid om te bevallen in veilige omstandigheden zonder dat de identiteit van de moeder bekend wordt gemaakt in de geboorteakte. De moeder zal kunnen bevallen in een ziekenhuis, zal daar ook hulpverlening krijgen. In het merendeel van de gevallen leidt dat ertoe dat de moeder haar beslissing herziet en beslist om het kind toch te houden. Als de vrouw het kind toch wil afstaan, wordt de mogelijkheid voorzien om het kind af te staan voor adoptie, zonder daarbij de naam van de moeder in de geboorteakte te vermelden. De adoptie wordt definitief na een periode van twee maanden, tenzij de biologische vader toch nog beslist om de zorg van het kind over te nemen. Wil het geadopteerde kind op latere leeftijd toch in contact komen met de moeder of is om medische redenen contact noodzakelijk, dan kan men vragen om de gegevens van de biologische moeder te krijgen. Als ze instemt, is er contact mogelijk. Als de moeder niet wil dat haar identiteit bekend raakt, moet een rechter achter gesloten deuren de belangen van moeder en kind tegen elkaar afwegen. Dan kan men oordelen wat het beste is.