Discreet bevallen: een humaan alternatief voor moeder en kind

25-07-2012

25-07-2012

CD&V-volksvertegenwoordiger Nahima Lanjri vraagt naar aanleiding van de baby in de vondelingenschuif van Moeders voor Moeders, opnieuw de agendering van haar wetsvoorstel 'Discreet bevallen'

‘Vrouwen hebben het recht om te bevallen in medische verantwoorde, humane omstandigheden. Kinderen hebben het recht om in een veilige omgeving geboren te worden’. Gebaseerd op deze overtuiging diende Nahima Lanjri in de Kamer al in oktober 2010 een wetsvoorstel in omtrent discreet bevallen, dat ze een aantal jaren eerder met senator Sabine de Bethune indiende in de Senaat.

Het wetsvoorstel wil ervoor zorgen dat vrouwen hun kind veilig ter wereld kunnen brengen en het daarna kunnen afstaan voor adoptie.

De vondeling die vandaag werd aangetroffen in de vondelingenschuif van Moeders voor Moeders vzw in Borgerhout bevestigt de nood aan een humaan alternatief voor schrijnende situaties waarin moeders hun kind te vondeling leggen of, erger nog, om het leven brengen.

Vrouwen die te maken krijgen met een ongewenste zwangerschap hebben in België momenteel enkel de keuze tussen abortus plegen of het kind officieel afstaan voor adoptie. Het kind officieel afstaan voor adoptie blijkt voor veel vrouwen een hoge drempel. De naam van de moeder wordt in dit geval immers vermeld in de geboorteakte en dat willen ze net vermijden.

Indien het wetsvoorstel wordt gestemd dan geeft discreet bevallen moeders de mogelijkheid om te bevallen in veilige omstandigheden zonder dat de identiteit van de moeder bekend wordt gemaakt in de geboorteakte. De moeder zal kunnen bevallen in een ziekenhuis, zal daar ook hulpverlening krijgen – wat er in het merendeel van de gevallen toe leidt dat de moeder haar beslissing herziet en beslist om het kind toch te houden. Maar voor vrouwen die het kind echt willen afstaan wordt dus de mogelijkheid gecreëerd om veilig te bevallen, zonder dat de naam van de moeder in de geboorteakte staat en het kind wordt dan afgestaan voor adoptie. Er is nog een periode voorzien van 2 maanden vooraleer de adoptie definitief wordt en ook de biologische vader kan eventueel beslissen om alsnog de zorg over zijn kind op te nemen.

'Soms willen geadopteerde kinderen op latere leeftijd toch contact opnemen met hun biologische moeder. Of is contact noodzakelijk wegens medische redenen. Als het kind meerderjarig is, kan het verzoeken om inzage te krijgen in de gegevens. Het kan ook vragen om de identiteit van de moeder te kennen. Indien zij akkoord gaat, kan er contact zijn tussen beiden. De moeder kan zich echter verzetten tegen het onthullen van haar identiteit. In dat geval zal een rechter achter gesloten deuren, na het voeren van een onderzoek, de belangen van moeder en kind tegen elkaar afwegen en oordelen wat de beste oplossing is.' stelt Lanjri.

Juist op dit punt is er nog geen akkoord tussen de verschillende partijen. Er werden hoorzittingen gehouden in de senaat, maar er werd binnen de meerderheid nog geen akkoord bereikt over de mate waarin de moeder zelf kan beslissen geen inzage te geven in haar persoonlijke gegevens.

'We weten dat behoorlijk wat zwangere meisjes gaan bevallen in Frankrijk omdat ze dat ginder wél discreet en veilig kunnen. Misschien wel honderd per jaar. Zelfs al zouden het er minder zijn, dan nog is een wetswijziging geboden om die schrijnende en onaanvaardbare drama's van het dumpen van kinderen tegen te gaan. We moeten daarom echt dringend tot een akkoord komen in het parlement en zorgen dat discreet bevallen mogelijk wordt in België.' besluit Nahima Lanjri.

Hier kan u het wetsvoorstel nalezen.