Zopas bracht ik een bezoek aan een mooi initiatief, DigiJong in Borgerhout. Hier krijgen kansarme kinderen digitale vaardigheden zoals veilig internetgebruik en mediawijsheid aangeleerd. De laptops die de kinderen gebruiken om te oefenen, krijgen ze effectief mee naar huis om o.a. hun schoolwerk op te maken en verder te oefenen. Het project werd opgestart tijdens de coronacrisis toen duidelijk werd dat veel kinderen in armoede niet konden deelnemen aan het afstandsonderwijs. Vaak hadden de kinderen thuis immers geen laptop.

De doelgroep van het project zijn kansarme kinderen van 10-12 jaar die thuis geen laptop of computer bezitten. Deze kinderen worden dan uitgenodigd om in 4 sessies van telkens 2 uur, digitale basisvaardigheden te leren. De lessen die de kinderen krijgen zijn uiteenlopend: van het kiezen van veilige wachtwoorden tot het gebruiken van apps. Deze vaardigheden zullen hen goed van pas komen op de middelbare school. Het project levert zo een belangrijke bijdrage in het dichten van de digitale kloof. 

DigiJong is een samenwerking tussen Haakz vzw, Digidak, het District Borgerhout en Mobadara Initiatief. Ik neem hun suggesties over digitale inclusie mee naar de gemeenteraad en het parlement. 

25-01-2021