Er is dringend nood aan een goede en duurzame oplossing voor het verengingswerk. Dat is de boodschap die ik minister Vandenbroucke nogmaals meegaf in de commissie. We kunnen dirigenten in een jeugdkoor of fanfare, scheidsrechters in amateurvoetbal of begeleiders van schooluitstappen,... niet in de kou laten staan. Het is noodzakelijk dat we tijdig werk maken van een definitieve regeling zodat de betrokken sectoren zich voldoende kunnen voorbereiden op deze wijziging. 

Onbelast bijverdienen in verenigingen kan sinds 1 januari 2021 niet meer en dit door een beslissing van het Grondwettelijk Hof. Een definitieve opvolger voor de zogenaamde "Bijkluswet" is er nog niet. Op dit moment bestaat er enkel een tijdelijke regeling voor de sportsector. Er wordt onderzocht of ook de socio-culturele sector kan toetreden tot deze tijdelijke regeling. Dit zou ervoor zorgen dat ook gidsen en dirigenten van jeugdkoren weer aan de slag kunnen in hun vereniging zonder dat ze zich zorgen te hoeven maken over de financiële gevolgen.

Vanaf 1 januari 2022 moet er een duurzame regeling zijn. Daarom riep ik de bevoegde minister op om tijdig werk te maken van een dergelijke regeling op maat van de betrokken sectoren. Als we net voor of net na de zomer de nieuwe oplossing kennen, kunnen de sectoren zich grondig voorbereiden op de nieuwe regeling. De minister bevestigde een regeling op maat van de sectoren te willen uitwerken en hierbij alle betrokken actoren zoals koepelvereningingen en de sociale partners te betrekken. 

Ik zal dit dossier aandachtig blijven opvolgen. Reeds in november deed ik een concreet voorstel dat als basis kan dienen voor een definitieve oplossing. Lees hier meer over mijn voorstel.

Lees hier mijn vraag aan en het antwoord van de minister over het verenigingswerk (vanaf p. 3). 

Bekijk hier het artikel dat De Standaard hierover schreef.

18-01-2021