De wet-Lanjri op gezinshereniging werkt

11-01-2012

11-01-2012

Ik ben best tevreden over de eerste resultaten van de strengere wetgeving op de gezinshereniging, een initiatief van mij dat de steun kreeg van verschillende partijen. 

Onze aanpak heeft geloond. Ik ben ervan dan ook overtuigd dat we nog verdere stappen vooruit kunnen zetten naar een streng maar humaan migratiebeleid.

Uit cijfers van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) blijkt volgens De Standaard dat er nu al elke maand honderden migranten minder België binnenkomen. Vooral de nieuwe financiële criteria spelen daarbij een rol.

Bij de aankondiging van ons akkoord, in februari vorig jaar, heb ik hier al uitdrukkelijk naar verwezen als één van de belangrijkste criteria: Wie een gezinslid wil laten overkomen moet bewijzen over toereikende en regelmatige inkomsten te beschikken, waarvoor een richtbedrag geldt van 120 % het bedrag van een leefloon. Hiermee wordt alleszins vermeden dat gezinsherenigers en hun familieleden in de armoede terechtkomen.