De Te Boelaerlei verdient een deftige oplossing

27-03-2012

27-03-2012

Maandag stond er op de gemeenteraad het wijkcirculatieplan van Borgerhout op de agenda. Dit was goedgekeurd in het schepencollege maar met het voor mij liggende plan kon ik mij niet akkoord verklaren.

Het district Borgerhout wil het kruispunt van de Te Boelaarlei  en de Herentalsebaan enerzijds en de Te Boelaarlei  met de Luitenant Lippenslaan  anderzijds afsluiten voor verkeer.  Ik kan mij moeilijk vinden in deze knip.

De afsluiting met de Herentalsebaan is inderdaad een verbetering op het vlak van veiligheid.   Maar de buurtbewoners zien de afsluiting met de Luitenant Lippenslaan niet zitten omdat ze vrezen  voor omrijden, sluipverkeer in de omliggende straten en omdat het draaien in de Te Boelaarlei bijna onmogelijk is (zeker voor grotere wagens en ceremoniewagens die aan de kerk moeten zijn). Daarom heb ik voorgesteld om  om het  kruispunt open te laten of  -  als het kruispunt   tussen de Herentalsebaan en de Te Boelarlei echt dicht moet,  om  de fietsers te beschermen voor afslaande auto's  -   om dan op z'n minst in een mogelijkheid  te voorzien om auto's in de straat   veilig te laten draaien  door het aanleggen van een terugkeerlus of kleine rotonde op het einde van de Te Boelaerlei. 

Op de gemeenteraard werd gezamelijk beslist om de beslissing te verdagen opdat dit verder kan bekeken worden en gezocht worden naar de beste oplossing.