De nieuwe wet op de gezinshereniging is er

12-09-2011

12-09-2011

Eindelijk, een gezondere gezinshereniging is mogelijk met de publicatie van mijn wet op de gezinshereniging in het staatsblad.

Met deze wet wil ik extra voorwaarden opleggen aan kandidaten voor gezinshereniging. Een verstrenging die noodzakelijk was geworden om misbruiken tegen te gaan én om deze nieuwkomers een toekomst te geven in dit land.

Wat is eigenlijk gezinshereniging ?

Dat is het recht, beschreven in het Europees Verdrag van de rechten van de mens en Belgische wetgeving, om je te verenigen met je gezin in je nieuwe "thuisland". Hier was geen probleem tot de immigratiestop in 1974 werd ingevoerd. Met deze invoering werd de procedure van gezinshereniging plots de grootste kier in de gesloten immigratiedeur.

Een kier die zeker en vast niet altijd negatief moet worden beschouwd. De economische groei van de jaren '60 was mede door arbeidsmigranten ondersteund. Het werd dan ook als evident beschouwd dat deze hun gezin mochten laten overkomen.

In de jaren '80 ontstond daarbij de tendens dat ouders van allochtone kinderen in het land van herkomst een bruid zochten en lieten overkomen via de procedure van gezinshereniging. Dit was niet volgens de geest van de wet, het was een interpretatie die problemen creëerde. Dit betekende concreet dat het integratieproces van de zogenaamde tweede en derde generatie telkens opnieuw moest beginnen, met integratieproblemen tot gevolg. Dat de kier onder druk staat wordt bewezen door de cijfers. Zo kwamen dit jaar alleen al meer dan 40.000 personen via de gezinshereniging naar ons land.

Waarom aanpassen ?

Gezinshereniging op zich is een mooi concept maar in de praktijk komt het er vaak op neer dat personen te snel hun gezin laten overkomen. Men start al de procedure voordat men zelf, financieel gezien, het hoofd boven water kan houden. Ik heb veel gevallen gezien waarbij het gezin met veel hoop op een betere toekomst arriveert maar snel vervalt in armoede. Het beschermen van "gezinsherenigers" tegen zichzelf en een gezondere immigratiepolitiek is dan ook mijn motivatie voor de aanpassingen die ik via mijn wetsvoorstel heb bepleit.

Kernpunten aanpassing ?

  1. Verstrenging voor zowel Belgen als niet-EU-onderdanen
  2. Bewijs van behoorlijke huisvesting.
  3. Bestaansmiddelenvereiste die garandeert dat de gezinshereniger kansen krijgt in de samenleving (minstens 120% van het leefloon of 1184 euro). Inkomsten die afkomstig zijn uit het bijstandstelsel (leefloon, gewaarborgde kinderbijslag) en financiële maatschappelijke dienstverlening alsook de kinderbijslag worden hiervoor niet in aanmerking genomen.
  4. Ook schijnsamenwoonst wordt vanaf nu aangepakt
  5. Wachttermijn van 12 maanden legaal verblijf vóór gezinsvorming
  6. Enkel aanvragen vanuit het buitenland
  7. 3 jaar controle op alle criteria die in de wet worden voorzien
  8. 21 jaar zijn alvorens in aanmerking te komen voor gezinshereniging

Met deze aanpassingen wil ik vooral inspelen op een meer humane gezinshereniging. Een garantie voor een gezin dat ze niet vervallen in armoede of afhankelijk worden van uitkeringen.

Hier kan u nog een artikel vinden over de nieuwe gezinshereniging.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.