De kritiek op de gezinshereniging wordt overroepen

16-07-2011

16-07-2011

Ik betreur dat de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) de vraag naar meer middelen en personeel verschuilt achter de kritiek op de nieuwe wetgeving inzake gezinshereniging.

 

Lees hier de volledige artikels: