22-01-2020

Al 101 gemeenten doen mee aan de Grote Grondvraag. Dat is een initiatief van OVAM om in kaart te brengen welke gronden gezond zijn en welke verontreinigd zijn. Risicogronden worden zo in kaart gebracht en burgers, organisaties en bedrijven kunnen opzoeken of hun grond mogelijk vervuild is. Voor de risicogronden wordt in de toekomst een bodemonderzoek gedaan om uitsluitsel te brengen of een grond vervuild is of niet en of deze grond gesaneerd moet worden. Gemeenten kunnen vrijwillig gegevens leveren aan de Grote Grondvraag.

Helaas ontbreekt tot op heden Antwerpen in dit lijstje. Ik vroeg dan ook aan bevoegd schepen Tom Meeuws hoe dit komt en of het niet aangewezen is om hier als stad alsnog op aan te sluiten. Waarop we het antwoord kregen dat er voor Antwerpen (zoals voor andere grootsteden) in eerste instantie gewerkt wordt aan een kwalitatieve centralisatie van de bodemgegevens (het grote grondaanbod), alvorens dit zomaar te publiceren. Daarna kan de stad toetreden tot de Grote Grondvraag. Ik volg dit uiteraard verder op.

Beluister de vraag hier.