De evenementensector dreigt haar beste mensen kwijt te raken. Velen van hen zijn door de beperkingen al bijna twee jaar niet aan het werk. Daarom keurden we zopas in de commissie Sociale Zaken alvast een aantal maatregelen goed die de evenementsector ondersteunen. 
 
Werkgevers in de sectoren die nog steeds gesloten zijn als gevolg van de coronamaatregelen zoals evenementen, discotheken en binnenspeeltuinen, kunnen nu beroep doen op een premie als tegemoetkoming in de betaling van de RSZ-bijdragen. De overheid komt tussen in de loonkosten voor werknemers die nog aan het werk zijn tijdens de sluiting van de sectoren. Op deze manier proberen we te vermijden dat ze werknemers moeten ontslaan. 
 
We houden rekening met de impact die de plotselinge verplichte sluitingen hebben op de praktische organisatie van de bedrijven die actief zijn in deze sectoren. Heel wat activiteiten die geannuleerd worden, moeten nadien opnieuw ingepland worden. Dit zorgt allemaal voor extra werk zonder dat de werkgevers op dit momenten concrete vooruitzichten op een heropening en de daarbij horende inkomsten hebben. Samen met de steunmaatregelen die onze minister van Economie Hilde Crevits voorziet op Vlaams niveau hopen wij dat deze maatregelen de ondernemingen uit deze bijzonder zwaar getroffen sectoren door deze crisis kunnen loodsen.
 
Daarnaast riep mijn collega-parlementslid Jan Briers de ministers op om perspectief te bieden voor de cultuur- en evenementensector. Ze moeten duidelijkheid krijgen om de zomer voor te bereiden.