De 10 prioriteiten voor CD&V-Borgerhout

13-09-2012

13-09-2012

  1. aangename woonwijken, propere straten, vernieuwingsprojecten die wijken een extra impuls geven, goed onderhouden voetpaden, pleintjes en extra groen;
  2. Meer kinderopvang, ook tijdelijke & buitenschoolse opvang. En een beter aanbod voor onze jongeren: jeugdwerkingen, activiteiten zoals hiphop en breakdance & skatevoorzieningen. Meer en beter onderwijs: een plek voor elk kind in echte gemengde buurtscholen en ook ASO-onderwijs in oud-Borgerhout;
  3. Een groter aanbod aan activiteiten georganiseerd door en voor senioren en een extra dienstencentrum in nieuw Borgerhout;
  4. Aangename hoofdstraten, een Turnhoutsebaan in oud-Borgerhout en een Gitschotellei in nieuw-Borgerhout waar het aangenaam winkelen, wandelen en fietsen is;
  5. Het verhogen van de veiligheid: er moeten terug echte wijkagenten komen , allerlei vormen van overlast worden aangepakt met GAS-boetes en via gerichte controles moet drugshandel uit het straatbeeld verdwijnen;
  6. Financiële en materiële steun voor culturele en sportorganisaties, alsook voor alle mogelijke verenigingen in Borgerhout;
  7. Verstandige wijkcirculatieplannen, die sluipverkeer weren, maar de hinder voor plaatselijk verkeer tot een minimum beperken of geen hinder veroorzaken voor andere wijken, ook zorgen we voor échte zones 30 aan scholen en een schoolroutekaart en fietscursussen om het fietsen te stimuleren;
  8. Aanpak van de grote werkloosheid door overleg, concrete tewerkstellingsprojecten én opnieuw een werkwinkel in Borgerhout;
  9. Inspraak en participatie van bewoners en verenigingen in het beleid, we overleggen op vaste tijdstippen en rapporteren ook de vooruitgang;
  10. Een gemeenschappelijke toekomst voor alle Borgerhoutenaren, want we leven samen in Borgerhout.