11/10/2019

De ministerraad heeft vandaag de koninklijke besluiten van minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) goedgekeurd die zorgen voor de invoering van het mantelzorgverlof en voor de erkenning en de toekenning van sociale rechten aan de mantelzorger. Nahima Lanjri ijvert al langer voor de rechten van mantelzorgers. Ze vindt deze erkenning een noodzakelijk stap. 

CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri drong er bij de minister van Sociale Zaken, Maggie De Block op aan om alles op alles te zetten om de invoering van mantelzorgverlof en de erkenning van de mantelzorgers zo snel mogelijk in werking te laten treden. “Onze mantelzorgers verdienen dat”, zegt Lanjri. 

Mantelzorgers geven kosteloos hulp aan zorgbehoevende personen. “600 000 mensen in ons land zetten zich dagelijks belangeloos in voor de zorg van hun partner, familielid, buur of naaste. Zorg opnemen voor iemand die ziek is, is heel zwaar, zeker in combinatie met een job. Vanuit onze grote waardering voor wat deze mensen dagelijks doen, keurden wij in april 2019 in de commissie Sociale Zaken een wetsvoorstel goed", legt  Lanjri uit. Er werd een nieuw mantelzorgverlof met uitkering ingevoerd zodat erkende mantelzorgers gedurende een maand voltijds of twee maanden deeltijds verlof zouden kunnen opnemen voor de zorg van een zorgbehoevend persoon.  

Mantelzorgers konden door het ontbreken van de Koninklijke Besluiten hierover dat statuut nog niet aanvragen of verlof opnemen.  Op 11 oktober 2019 werden zowel een koninklijk besluit van minister van Sociale Zaken Maggie De Block als van minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) goedgekeurd door de ministerraad. Het KB van Maggie De Block zorgt ervoor dat mantelzorgers sociale rechten kunnen opbouwen.  Minister van Werk Nathalie Muylle zorgt met haar koninklijk besluit voor het recht op mantelzorgverlof van statutaire ambtenaren van de federale overheid en de autonome overheidsbedrijven.