23-11-2019

Wateroverlast in de winter, hittegolven in de zomer en fijn stof in elk seizoen? In een stad als de onze is dat geen verre toekomst, maar de realiteit. Maar het kan ook anders. Met ons groenplan blijven we het stadsbestuur oproepen om werk te maken van een groen en leefbaar Antwerpen. 

Groen speelt cruciale rol op vlak van luchtzuivering, het vermijden van overstromingen en het temperen van de temperatuur in de stad. Toch zijn 94,3% van onze straten en pleinen verhard met stenen en beton. Dat is jammer, want een groener Antwerpen is een gezonder Antwerpen én een Antwerpen waar het aangenaam is om te wonen. Daarom pleiten wij ervoor om 15% van alle Antwerpse verharde straten, pleinen en voetpaden te vervangen door een groene invulling. Daarnaast gaan we voor meer parkgebieden, groenere speelplaatsen en moedigen we groendaken en geveltuintjes aan. 

Lees hier onze concrete plannen.