De afgelopen maanden werd veel financiële steun toegekend: tijdelijke werkloosheid, het overbruggingsrecht, extra budgetten voor de OCMW’s. Maar verschillende middenveldorganisaties vragen om extra directe financiële hulp voor mensen in armoede of voor wie door Corona een groot inkomensverlies leidt. Daarnaast vragen ze om een coronatoeslag toe te kennen aan uitkeringsgerechtigden bovenop hun uitkering. Ik vroeg aan de minister of hij zal ingaan op deze vragen. De regering zal vanaf juli gedurende zes maanden 50 euro per maand toekennen aan mensen die een leefloon, tegemoetkoming voor personen met een handicap of een IGO krijgen.

Daarnaast stelt de regering nog 100 miljoen extra ter beschikking van de OCMW's, bovenop de 15 miljoen die eerder al werd vrijgemaakt. Er komt ook 10 miljoen euro voor de administratieve ondersteuning binnen de OCMW's. De OCMW's kunnen deze middelen gebruiken voor hulp voor wie getroffen is door de coronacrisis. Zij zullen naar eigen inschatting kunnen kiezen of het gaat om ondersteuning bij energiefacturen, huisvesting, gezondheiszorg, voedselhulp, of psychosociale ondersteuning.

Lees hier mijn vraag en het antwoord van de minister.

16-06-2020