21-04-2020

De Commissie Sociale Zaken heeft een compromis bereikt in de discussie rond het een gezamenlijk wetsvoorstel van Ecolo-Groen, CD&V, sp.a en PVDA over de herziening van de pensioenregeling voor mijnwerkers. Dit voorstel moet een foutieve berekening van de pensioenen tegengaan, door een verduidelijking toe te voegen in een bestaand besluit. Daarnaast voorzag het voorstel in een retroactieve uitbetaling van de mislopen pensioenrechten. Via een amendement ingediend door onder meer Nawal Farih en Nahima Lanjri (CD&V) werd een akkoord bekomen: de retroactieve toekenning zou daardoor  teruggaan tot 2011. Ook sp.a, Ecolo-Groen en NVA ondertekenden het amendement, dat vervolgens unaniem werd aangenomen, met onthouding van MR en Open Vld.

“Als Genkse ligt deze problematiek mij bijzonder na aan het hart,” licht Kamerlid Nawal Farih (CD&V) toe. “Deze mijnwerkers hebben jarenlang een loodzwaar beroep uitgeoefend, zowel fysiek als mentaal. Zij moeten onbezorgd van hun rust kunnen genieten met het pensioen waar ze recht op hebben. Dit voorstel werd mee opgesteld door academische experts en biedt hopelijk een definitieve oplossing voor een sociaal onrecht dat al jaren aansleept,” aldus de Limburgse politica. 

“Het maandelijks mislopen bedrag schommelt rond de 200€, op een pensioen tussen 900 en 1400€. Dit maakt een enorm verschil,” benadrukt Kamerlid Nahima Lanjri (CD&V), die in het parlement de Commissie Sociale Zaken opvolgt. “Dit voorstel biedt een oplossing voor een tegenstrijdigheid tussen de wet en het KB, die voor vele ex-mijnwerkers grote gevolgen had. We zijn dan ook opgetogen dat de mijnwerkers met terugwerkende kracht de pensioenrechten vanaf 2011 zullen ontvangen zoals in de wet vastgelegd was. Ons amendement zorgde voor een oplossing die budgettair haalbaar is en waarmee de mijnwerkersorganisaties kunnen instemmen.”