Het sociaal energietarief moet voortaan gelden voor iedereen met een laag inkomen, niet alleen voor mensen met een leefloon of een ander sociaal statuut. Dat stelde ik en mijn collega Kamerlid, Leen Dierick voor. Het voordeel moet wel afnemen naarmate het inkomen stijgt, zodat mensen die meer verdienen maar toch nog een beperkt inkomen hebben, ook kunnen profiteren van het sociaal tarief.

Momenteel wordt het sociaal energietarief enkel toegekend aan mensen met een sociaal statuut, zoals ouderen met een inkomensgarantie, mensen met een handicap of mensen met een leefloon. Wij willen de inkomensgrenzen voor de sociale tegemoetkoming gebruiken om te bepalen wie recht heeft op het sociaal tarief. Bovendien willen wij als cd&v ook zonnepanelen plaatsen op de woningen van mensen met een laag inkomen die recht hebben op het sociaal tarief, om zo structureel te besparen op de energiefactuur en bij te dragen aan duurzaamheid.

Lees hier onze resolutie

bekijk hier onze tussenkomst in het parlement!