Politieke mandaten kunnen vandaag niet gecombineerd worden met een moederschapsuitkering. CD&V-parlementsleden Brecht Warnez, Nahima Lanjri en Nathalie Muylle willen met een voorstel de wetgeving aanpassen voor bepaalde lokale mandaten.

Nahima Lanjri: “De huidige wetgeving is te rigide en jaagt jonge vrouwen weg uit de lokale politiek. Met dit voorstel willen we voorkomen dat vrouwen de lokale politiek verlaten wanneer zij moeder worden. We moeten hun engagement optimaal ondersteunen en aanmoedigen.”

Nathalie Muylle: “We merken dat vele jonge politica’s moeilijk kunnen aansluiten bij politie-, OCMW- en gemeenteraden na maanden moederschapsrust. Nochtans willen vele vrouwen tijdens deze rustperiode ook hun engagement verderzetten. Ook zij hebben recht op andere activiteiten dan louter familiale zorg. Dat komt ook het mentale welzijn ten goede.”

Vrouwen die moederschapsrust genieten worden vandaag verplicht hun politieke activiteiten stop te zetten. Wanneer een vrouwelijk gemeenteraadslid, een provincieraadslid, een lid van de raad voor maatschappelijk welzijn of een raadslid van een politiezone haar mandaat blijft uitoefenen, verliest zij haar recht op moederschapsuitkering.

Lanjri: “Een gemeenteraadslid kan zich laten vervangen tijdens de moederschapsrust van 15 weken (12 weken voor zelfstandigen) maar dit is vaak niet wenselijk. Het is erg moeilijk voor een vervanger om zich voor zo’n korte periode in te werken."

Muylle: “In gemeenten met een krappe meerderheid kan dat voor problemen zorgen. De afwezigheid van één raadslid is vaak doorslaggevend voor het functioneren van de gemeente. Daarom is het belangrijk dat elk raadslid tenminste de kans krijgt om aanwezig te zijn op de zitting. Niemand wil zich langer laten vervangen dan nodig.”

In het wetsvoorstel worden naast het ambt van gemeenteraadslid ook volgende activiteiten in combinatie met moederschapsrust toegelaten: provincieraadslid, raadslid van de politiezone, raadslid van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of de uitoefening van een niet-uitvoerend mandaat als vertegenwoordiger van de gemeente of het OCMW.

Het wetsvoorstel kwam er op vraag van Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V) naar aanleiding van een werkgroep rond politieke vernieuwing in het Vlaams parlement.

Lees er meer over in De Morgen.