CD&V wil een kordaat en humaan opvangbeleid

18-12-2010

CD&V plaatst vraagtekens bij de inhoud én de werkwijze van N-VA in de wijziging van de opvangwet voor asielzoekers.

Volgens het voorstel van N-VA zou een asielzoeker die pas erkend werd als politiek vluchteling, al na vijf dagen de opvang in een asielcentrum moeten verlaten. Stel je voor, hij heeft net zijn officiële erkenning, wordt dus door de overheid echt erkend als politiek vluchteling, en moet er dan maar voor zorgen dat hij binnen de vijf dagen een dak boven zijn hoofd heeft. Hup, buiten in het asielcentrum en zorgen dat je een woonst hebt. Binnen de vijf dagen. Iedereen die op zoek is naar een vaste woonst, weet hoe moeilijk het is om een gepaste huurwoning te vinden. De door de wet voorziene termijn van twee maanden is geen overbodige luxe, zo bleek pas nog tijdens een bezoek van de commissie van Binnenlandse Zaken aan de verschillende instanties die bezig zijn met de opvang voor asielzoekers. Daarom zeggen wij resoluut neen tegen die niet faire termijn van vijf dagen uit het NV-A-voorstel.

 CD&V vraagt in de eerste plaats een correcte toepassing van de vreemdelingenwet, van de opvangwet én een efficiënt uitwijsbeleid.

De net goedgekeurde wijzigingen aan de asielprocedure in de wet diverse bepalingen die tot doel hebben misbruiken en procedurevertragingen tegen te werken, moeten hierop al een eerste antwoord bieden.

Samen met een versterking van de asielinstanties door de uittredende regering zal dat leiden tot kortere procedures zodat asielzoekers sneller een beslissing zullen hebben in hun dossier. Een kortere procedure tot ongeveer 8 maanden betekent al meteen het vrijkomen van 50 % van de opvangcapaciteit. 

Wie rechtmatig in een procedure zit moet ook opvang krijgen zoals wordt opgelegd door internationale overeenkomsten. Wie een negatieve beslissing heeft gekregen in de procedure moet de nodige tijd krijgen om zijn vertrek voor te bereiden.

Vooral naar dit terugkeerbeleid moet meer aandacht gaan. CD&V wil ook in het uitwijsbeleid kordate, strikte maar humane maatregelen zoals blijkt uit het CD&V-wetsvoorstel met betrekking tot het uitwijsbeleid voor gezinnen met kinderen.

Nahima Lanjri: “Als N-VA werkelijk snel wil gaan met het aanpassen van de asielprocedure, de verbetering van het opvangbeleid, de verstrenging van de instroom en het bevorderen van de uitstroom van asielzoekers, is het aangewezen een overleg op gang te brengen onder alle democratische partijen en af te stappen van het eigen grote gelijk.”

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.