Buitenlandse beursstudenten worden vrijgesteld van de vreemdelingentaks

29-10-2015

29-10-2015

Begin dit jaar werd de zogenaamde vreemdelingentaks ingevoerd, m.n. een retributie op het bekomen van een machtiging tot verblijf voor bepaalde categorieën van vreemdelingen. Tot nu toe moesten ook buitenlandse studenten die in België wilden studeren deze bijdrage betalen. Vanaf het schooljaar 2015-2016 zal dit niet langer nodig zijn.

Ik ben blij dat er een oplossing gevonden is en dat men inziet dat het niet goed is om beursstudenten geen vrijstelling te geven. Het is goed dat dit volgend jaar wordt rechtgezet. Ik betreur dat dit niet retroactief meer kan rechtgezet worden.

Lees mijn vraag en het antwoord van de staatssecretaris (p. 21-23).