14-03-2019

Meer dan 150.000 Belgen ontvangen voedselpakketten. Afgelopen oktober trok ik nog aan de bel: vertragingen en onvolledige leveringen zorgden ervoor dat de voorraden van liefdadigheidsorganisaties op raakten. Onaanvaardbaar, want veel mensen zijn afhankelijk van de voedselpakketten die zij krijgen. De bevoegde minister onderzocht wat gedaan kon worden om dit op te lossen en de POD Maatschappelijk Integratie communiceerde later dat er dringende maatregelen genomen gingen worden om ervoor te zorgen dat de voorraden terug aangevuld zouden worden. Toch bleek dit niet voldoende. In januari klaagden verschillende voedselbanken en liefdadigheidsorganisaties opnieuw aan dat ze tekorten hadden in hun stock. Sommige organisaties moesten hun voedselbedeling tijdelijk stoppen. Dat is dramatisch, want zo lijden mensen die afhankelijk zijn van deze voedselpakketten honger.

Ik trok de bevoegde minister dus nogmaals aan de mouw om hem te vragen waar de problemen zitten en hoe deze opgelost kunnen worden. De minister stelde dat de leveringen ondertussen gebeurd zijn en dat er gekeken werd naar een faire herverdeling zodat organisaties die er het meest nood aan hadden de juiste producten kregen. De leveringen van de aanbestedingen uit 2018 zijn in februari 2019 van start gegaan. Ik blijf erop hameren dat het systeem van aanbestedingen om voorraden te bestellen vlotter moet kunnen en dat organisaties veel beter op de hoogte moeten worden gehouden van wanneer en welke producten zij zullen krijgen.

Lees hier mijn vraag.

Lees hier mijn vorige vraag.