Vier laatstejaarsstudenten orthopedagogie aan de Karel de Grote Hogeschool schreven een open brief. Vanuit hun verontwaardiging rond opgroeien in kansarmoede hebben zij hierover een brief opgesteld. Deze is gebaseerd op hun getuigenissen die zij verzameld hebben. Met deze brief willen ze aankaarten hoe het is om op te groeien in kansarmoede.

Ik las deze brief voor in de Commissie Sociale Zaken bij de voorstelling van het Federaal armoedeplan van minister Lalieux.

Lees hier mijn volledige tussenkomst. (p. 14-18)