De European Disability Card is een officiële kaart die de inclusie van personen met een handicap in cultuur, sport en vrijetijdsbesteding bevordert. De kaart wordt in verschillende Europese landen erkend waardoor de EDC grensoverschrijdend gebruikt kan worden. Het potentieel van de EDC wordt op dit moment nog niet volledig benut. Zo zou de kaart ook in andere sectoren zoals hulpverlening en economie kunnen worden toegepast. Ik vroeg minister Lalieux om dit verder te onderzoeken.

Vandaag wordt de European Disability Card in ons land voornamelijk gebruikt om personen met een handicap kortingen of diensten aan te bieden in de cultuur- en sportsector. De organisatoren van de activiteiten kiezen zelf welke voordelen ze toekennen aan de kaart zoals bijvoorbeeld toegang aan een verlaagd tarief, aangepaste rondleidingen of een vlottere toegang tot attracties. Anderzijds kan de EDC ook dienen als een bewijs van handicap. Recent vroeg ik minister Verlinden al om de kaart breder bekend te maken bij de politiediensten. Met succes! De minister zet een communicatie op om de politiediensten te sensibiliseren over de EDC. 

Het potentieel van deze kaart reikt echter nog verder. Zo zou de EDC ingezet kunnen worden bij winkels. Sommige winkels bieden extra diensten aan voor mensen met een handicap. Zo mogen ze soms bv.onmiddellijk naar de inkom komen in plaats van in een ellenlange wachtrij te gaan staan. Dit zou ook van belang kunnen zijn voor vaccinatiecentra. Het zou goed zijn om deze kaart ook in die gevallen te kunnen gebruiken. Bovendien zou het nut van de kaart kunnen worden uitgebreid naar de thematieken rond hulpverlening en veiligheid. Niet elke handicap is immers zichtbaar. Dit leidt soms tot moeizame contacten met ambulanciers en andere hulpverleners. Deze kaart zou best ook kenbaar gemaakt worden bij hulpverleners en ambulanciers.

Minister Lalieux wil echter eerst inzetten op het verder promoten van de kaart en het gebruik ervan te bevorderen. In een tweede fase wil ze dan onderzoeken of de uitbreiding van het toepassingsgebied van de EDC mogelijk is. Zij zal hiervoor initiatieven nemen.  

Lees hier mijn volledige tussenkomst. (p.14)