Bouwen aan de toekomst, de pensioenhervorming

17-01-2012

17-01-2012

De hervorming van de pensioenen is nodig om het pensioenstelsel op lange termijn betaalbaar en houdbaar te houden. De hervormingen worden vastberaden, maar op een menselijke manier doorgevoerd. Verworven rechten zullen worden gerespecteerd, alsook de "verworven verwachtingen" door het hanteren van redelijke overgangsperiodes.

Aangezien mensen vaak een jaar op voorhand hun pensioen aanvragen, was het belangrijk om zo snel mogelijk duidelijkheid te creëren. De hervormingen dienden dan ook voor 1 januari 2012 te worden goedgekeurd aangezien ze op die datum of in de loop van 2012 in werking treden.

Hieronder geef ik een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Ambtenarenpensioen

Wat?

Oude regeling

Nieuwe regeling

Minimum pensioenleeftijd

60 jaar

62 jaar

Minimale loopbaanvoorwaarde

5 jaar in overheidssector

40 jaar in gelijk welk stelsel

Bijzondere tantièmes

Berekening pensioen op basis van voordelig tantième: 1/20, 1/30, 1/35,… voor o.a. mandatarissen, magistraten, professoren, …

Berekening pensioen op basis van tantième 1/48. 

 

Nog steeds voordelig tantième, want normaal 1/60.

Loopbaanonderbreking

Max. 60 maanden gelijkgesteld voor pensioen

Max. 12 maanden gelijkgesteld voor pensioen. 

 

Gemotiveerde loopbaanonderbreking blijft gespaard.

Berekening pensioenbedrag

Op basis van de activiteitswedden van de  laatste 5 loopbaanjaren

Op basis van de activiteitswedden van de laatste 10 loopbaanjaren

Geleidelijke verhoging  pensioenleeftijd tussen 2012 en 2016                              

Jaar

Min. leeftijd

Loopbaan

Uitz. Lange loopbaan

2012

60

35 / 5

 

2013

60,5

38

60 + 40

2014

61

39

60 +40

2015

61,5

40

60+41

2016

62

40

60+42 of 61+41

Iedereen die op een bepaald ogenblik de voorwaarde vervult om voor de leeftijd van 65 jaar een pensioen te bekomen, behoudt dit voordeel, ongeacht de latere ingangsdatum van het pensioen. Dit om te voorkomen dat personen aangezet zouden worden om ze snel mogelijk pensioen aan te vragen om nog van de voordelige voorwaarden te kunnen genieten.

Uitzonderingen op de algemene regel

  • Rijdend personeel NMBS
  • Geïntegreerde politie
  • Militairen

Werknemerspensioen                                    

Wat?

Oude regeling

Nieuwe regeling

Leeftijd vervroegd pensioen

60 jaar

62 jaar

Minimale loopbaanvoorwaarde

35 jaar

40 jaar

Gelijkgestelde periodes voor pensioen niet-gemotiveerd tijdskrediet en landingsbanen 

3 tot 5 jaar

12 maanden, spreiding mogelijk in geval van 1/5de onderbreking. 

Gelijkstelling brugpensioen vóór 60 jaar

Gelijkgesteld op basis van laatste loon

Gelijkgesteld op basis van minimumjaarrecht (1777 EUR per maand), max. 1 jaar. 

Gelijkstelling brugpensioen vóór 60 jaar of vóór 60 jaar maar in geval van herstructurering of lange loopbaan.

Gelijkgesteld op basis van laatste loon

Gelijkgesteld op basis van laatste loon

Werkloosheid 3de periode

Gelijkgesteld op basis van laatste loon.

Gelijkgesteld op basis van minimumjaarrecht (1777 EUR per maand), max. 1 jaar

Bijzondere stelsels

Mijnwerker, zeevarenden, journalisten en vliegend personeel

Afstemmen op algemeen stelsel

Geleidelijke verhoging pensioenleeftijd tussen 2012 en 2016                             

Jaar

Min. leeftijd

Loopbaan

Uitz. Lange loopbaan

2012

60

35

 

2013

60,5

38

60+40

2014

61

39

60+40

2015

61,5

40

60+41

2016

62

40

60+42 of 41+61

De Koning zal overgangsmaatregelen voorzien voor de werknemers waarvan de opzegging voor 1/1/2012 begint en die na 31/12/2012 eindigt. Zodat diegenen die wegens een lange opzeggingstermijn niet meer in aanmerking zouden komen voor het vervroegd pensioen, nog aan de huidige voorwaarden op vervroegd pensioen zouden kunnen gaan. 

Ook wie momenteel in een stelsel van tijdskrediet of landingsbaan voorafgaand aan pensioen zit zal nog op basis van de oude regeling op vervroegd pensioen kunnen gaan.

Overgangsmaatregelen 

Wie voor 1/1/2012 in een stelsel van brugpensioen, gewoon tijdskrediet of loopbaanonderbreking of in een landingsbaan zit of een aanvraag deed hiervoor voor 28/11/2011 zal de oude gelijkstelling kunnen behouden.

Voor de datum van de aanvraag zal de aanvraag bij de werkgever kunnen gelden. De aanvraag moet de RVA nog niet bereikt hebben.