24-10-2017

Maar liefst drie op de vier werkende vrouwen worden benadeeld of gediscrimineerd op het werk wanneer ze zwanger zijn of als ze kinderen hebben. Vorig jaar kreeg het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen 73 meldingen van discriminatie van zwangere vrouwen of moeders op het werk. Dat is het hoogste aantal sinds 2010. In werkelijkheid zou het cijfer veel hoger liggen. “Daarom moet de overheid dringend starten met het actief opsporen van discriminatie”, zegt professor arbeidseconomie Stijn Baert (UGent). “Tegelijk moet ze mannen aansporen een groter stuk van de zorg op te nemen."

Met CD&V zijn we absoluut voorstander van een goede verdeling van de zorg tussen beide ouders. Tot op vandaag zien we dat dat niet altijd even evident is. Er is soms druk van de werkgever of mensen vervallen zelf in een patroon waarbij het evidenter is dat de vrouw meer zorg opneemt in het gezin.

Ik heb echter een wetsvoorstel klaar dat deze problematiek beter aanpakt. Daarin pleiten we voor verplicht vaderschapsverlof, maar eveneens voor het overdraagbaar maken van een deel van het ouderschapsverlof inclusief bonussysteem, maar telkens enkel en alleen als elke ouder minstens 3 maand van zijn 4 maanden ouderschapsverlof opneemt. 

Lees hier mijn wetsvoorstel: http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0310/54K0310001.pdf