Blijvend investeren in Antwerps onderwijs

31-08-2014

31-08-2014

Vlaanderen heeft onderwijs van hoog niveau. We zijn daar terecht trots op. Deze trots mag echter niet leiden tot een vastroesten in de situatie. Verbeteren blijft de boodschap en liefst door een hervorming met uitdrukkelijk maatwerk. Als ouder van een tiener word ook ik geconfronteerd met de beperkingen van ons huidige onderwijsaanbod.

CD&V is trots op ons onderwijssysteem. En terecht. Die trots leidt ertoe dat deze Vlaamse Regering onder leiding van CD&V Onderwijsminister Hilde Crevits blijft investeren in onderwijs door onder andere in te zetten op een administratieve vereenvoudiging voor leerkrachten, kwaliteitstoetsen voor scholen en een masterplan voor scholenbouw. Dit zijn slechts enkele van vele belangrijke stappen die de komende jaren gezet zullen worden. Broodnodige stappen. Ook voor de stad Antwerpen waar onder meer het masterplan voor scholenbouw van cruciaal belang is.

Nahima Lanjri: “Mijn dochter, Noor,  start op 1 september in het middelbaar onderwijs. Om haar te laten starten in de school van onze keuze hebben we wel drie dagen voor de schoolpoort moeten kamperen. Samen met heel wat andere ouders. Wij hadden geluk, maar uiteindelijk bleek er niet voldoende plaats vrij voor alle aanvragen. De school deed haar uiterste best, zorgde zelfs voor een extra klas, maar dan nog kon niet iedereen terecht.  En dat zou niet mogen, want een vrije schoolkeuze is een basisrecht. Ook in de stad moeten we door een blijvende capaciteitsuitbreiding deze vrije schoolkeuze maximaal garanderen.”

Dankzij CD&V investeert de stad Antwerpen nu al 144,4 miljoen euro in haar onderwijs en ook de vorige Vlaamse Regering maakte geld vrij voor de Antwerpse scholen. Zo komen er tegen 2019 meer dan 10.000 plaatsen bij voor kleuters en kinderen uit het lager onderwijs. Een grote inspanning, maar jammer genoeg niet voldoende. En er moet nu reeds geïnvesteerd worden in extra plaatsen in het secundair onderwijs, want ook daar dreigt dus een groot probleem te onstaan als we niet op tijd ingrijpen.  Ook de huidige Vlaamse regering zal moeten blijven investeren in het Antwerpse onderwijs. De huidige bevolkingsgroei in de stad blijft een stimulans voor zowel stad, als regering om oog te blijven hebben voor onze kinderen.

Een ander belangrijk element in de hervorming van ons secundair onderwijs is ook het maatwerk. Voor CD&V moet het belang van de leerling centraal blijven. Een studiekeuze kan op 12 jaar, maar zou pas echt moeten op 14 jaar. Een brede eerste graad kan hieraan bijdragen.

Nahima Lanjri:Mijn dochter koos voor haar eerste jaar secundair onderwijs voor de studierichting Latijn. Ik ben er echter niet zeker van of zo’n keuze onmiddellijk na het lager onderwijs gemaakt moet worden. Het is belangrijk dat jongeren eerst hun interesses ontdekken en beter ontwikkelen, alvorens zo’n beslissende keuze te moeten maken. Met een brede eerste graad zou dat kunnen en vermijden we dat teveel jongeren in het zogenaamde “watervalsysteem” terecht komen. ”

Kinderen zijn de toekomst.  We moeten kinderen daarom ook een mooie toekomst geven door nu te zorgen voor degelijk onderwijs. We moeten dus blijven investeren in onderwijs, ook in Antwerpen, want een sterker Antwerps onderwijs betekent een sterker Antwerpen in een sterker Vlaanderen.