30-03-2020

 

Mandaatsysteem voor sociale werkers bij online pensioendossiers in de maak

De Federale pensioendienst onderzoekt momenteel de mogelijkheden om via een mandaatsysteem sociale dienstverleners toegang te verlenen tot persoonlijke pensioendossiers van hulpbehoevenden. Dat blijkt uit het antwoord van de bevoegde minister Daniel Bacquelaine (MR) op een parlementaire vraag van kamerlid Nahima Lanjri (CD&V). “Dit stemt me hoopvol,” reageert de Antwerpse christendemocrate. “De digitale kloof bestaat nog steeds in onze samenleving. We mogen dit niet onderschatten. Oudere of kwetsbare mensen die moeite hebben met het digitale, kunnen in dergelijk systeem gemakkelijker beroep doen op de hulp van sociale dienstverleners, zoals vakbonden, mutualiteiten of maatschappelijke assistenten van het OCMW.”

Lanjri kreeg vanuit de sociale sector naar eigen zeggen geregeld de vraag naar dergelijk systeem van mandaten voor online pensioendossiers. “Een dergelijk systeem van mandaten is al in voege voor onder meer Tax-on-Web. Waarom kan dat niet voor pensioenen? Ook deze dossiers zijn voor vele mensen moeilijk te begrijpen. Via een mandaatsysteem kunnen zij vlotter geholpen worden door sociale werkers, die een volledig zicht krijgen op het pensioendossier en dit gemakkelijker kunnen opvolgen.”

In een tweede deel van de vraag informeerde kamerlid Lanjri naar de panne die zich eind februari voordeed bij de online pensioenaanvraag. Door die panne konden burgers geen pensioenaanvraag indienen. Dat kon een probleem zijn voor wie zijn aanvraag eind februari wilde indienen om vanaf 1 maart pensioen te krijgen. De minister verzekert dat er geen negatieve financiële gevolgen zijn en dat er maatregelen werden genomen zodat de betrokkenen vanaf 1 maart hun pensioen ontvingen. 

Lees hier mijn vraag en het antwoord van de minister.