18-12-2019

Eind juli 2019 vroeg ik de minister hoe hij OCMW's zou aansporen om toegang te krijgen tot gegevens om het fraudeonderzoek bij de aanvraag voor bijvoorbeeld een leefloon makkelijker te maken. Ik ben blij dat de OCMW's binnenkort automatisch toegang zullen krijgen tot de gegevens.

Personen die een leefloon aanvragen worden onderzocht om te kijken of zij geen andere middelen zoals vastgoed hebben. Dat is rechtvaardig, want alleen mensen die geen andere middelen hebben moeten een leefloon krijgen. Dat onderzoek is soms moeilijk, zeker als het gaat om vastgoed in het buitenland. Met veel landen wordt hierover al informatie uitgewisseld, maar het OCMW beschikt niet altijd over die gegevens bij zijn onderzoek. OCMW's kunnen deze gegevens wel bekomen, maar moeten hiervoor toelating krijgen van de Gegevensbeschermingsautoriteit. Eind juli 2019 vroeg ik aan de minister hoe hij OCMW's zou aansporen om deze toelating te krijgen. Hij antwoordde toen dat de POD Maatschappelijke Integratie een verzoek tot toegang kan aanvragen voor àlle OCMW's. Ik vond het hoog tijd om de minister te bevragen of dat nu in orde is. Ik ben blij dat dat nu bijna in orde is en dat de gegevensuitwisseling snel automatisch en veel sneller kan verlopen. Dat zorgt er niet alleen voor minder sociale fraude, maar ook dat aanvragers mogelijk sneller het leefloon krijgen als ze er wél recht op hebben.

Lees hier mijn vraag en het antwoord van de minister. (vanaf p. 5)