Gemiddeld 5 keer per week worden medische hulpverleners geconfronteerd met geweld tijdens het uitoefenen van hun job. Dit blijkt uit de meest recente cijfers die ik opvroeg bij de minister van Binnenlandse zaken, Annelies Verlinden. Ook voor de andere beroepen van ‘algemeen belang’ zoals de politie, het onderwijspersoneel en het personeel van het openbaar vervoer blijft geweld op het werk in 2020 dagelijkse kost. Geweld tegen hulpverleners is compleet onaanvaardbaar. Zorgverleners verdienen nu meer dan ooit onze dankbaarheid en respect. Ik blijf dit thema nauwgezet opvolgen in het parlement en dring aan op zwaardere straffen voor daders van geweldpleging tegen hulpverleners.

In het eerste trimester van 2020 werden er 526 meldingen gemaakt van slagen en verwondingen tegen beroepen van ‘algemeen belang’. Het gaat dan over dokters, verplegers, ambulanciers, brandweerlieden maar ook politieagenten, cipiers, chauffeurs van het openbaar vervoer, leerkrachten en ander overheidspersoneel. De mensen van de politie werden ook in 2020 het meest geconfronteerd met geweld tijdens de uitoefening van hun functie gevolgd door het onderwijspersoneel en medische hulpverleners. Het gaat om respectievelijk 172, 102 en 67 meldingen tijdens het eerste trimester van 2020. Deze cijfers zijn nog maar het topje van de ijsberg aangezien het hier enkel over geregistreerde gevallen gaat.

In vergelijking met 2019 kan er mogelijk zelfs een lichte stijging worden vastgesteld van het aantal gevallen van geweld tegen medische hulpverleners. In 2019 ging het om 248 gevallen terwijl er in het eerste trimester van 2020 reeds 67 meldingen werden gemaakt. Als we dit op weekbasis bekijken gaat het over 4,77 gevallen/week in 2019 tegenover 5,15 gevallen/week in 2020. 

In tijden van coronacrisis krijgt het medisch personeel het extra zwaar te verduren. Ze werken dag en nacht om al hun patiënten de nodige zorg te geven. Ze staan onder grote druk en krijgen daarbij nog te maken met fysiek of verbaal agressieve patiënten. Het kan niet dat artsen, ambulanciers en verplegers hun medische taken niet kunnen vervullen door gewelddadig gedrag van patiënten. Elk geval van geweld is er een te veel.

Ik blijf dit thema nauwgezet opvolgen in het parlement. Tegelijk dring ik er opnieuw op aan om het voorstel van toenmalig minister Koen Geens zo snel mogelijk te realiseren. Het strafwetboek moet worden gewijzigd zodat er zwaardere straffen komen voor daders van geweldpleging tegen hulpverleners. Het voorstel van toenmalig Minister Geens werd ook opgenomen in het regeerakkoord. Werk aan de winkel!

De meest recente cijfers over geweld tegen beroepen van algemeen belang kan u hier terugvinden.

Binnenkort organiseert Spoed 112 een interessant symposium over het thema agressie en geweld tegen hulpverleners en ordediensten in het Provinciehuis in Antwerpen. Meer informatie kan u hier vinden.

18-01-2021