7-05-2021 - De regeling rond verenigingswerk wordt binnenkort uitgebreid naar de sociaal-culturele sector. Hierdoor kunnen onder meer amateurdirigenten in een jeugdkoor, verstrekkers van opleidingen en lezingen over culturele en maatschappelijke thema’s en artistieke begeleiders opnieuw bijverdienen aan een gunstig fiscaal tarief. Dat heeft minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke geantwoord aan CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri, die hierover een vraag stelde in de commissie. Vandenbroucke heeft al een wetsontwerp rond deze verruiming klaar, dat hij vrijdag aan de Ministerraad zal voorleggen. Nog voor de zomer zou het wetsontwerp in het Parlement ingediend en goedgekeurd worden.

 

Vele mensen actief in de sociaal-culturele sector werken nu al. Zij krijgen hiervoor slechts een beperkte vrijwilligersvergoeding. Met de versoepelingen rond socioculturele activiteiten van 8 mei in aantocht, dringt zich een oplossing op voor de sector. Ik ben dan ook tevreden dat de minister hier op mijn aansporen werk van maakt. Vele socio-culturele verenigingen, die het zeer moeilijk hebben in de coronacrisis, zullen opgelucht ademhalen.

In het kader van 'verenigingswerk', kan een vereniging een beroep doen op een particulier om een betaalde taak te laten uitvoeren. De vereniging mag hem of haar vergoeden voor een maximaal jaarlijkse bedrag van 6.390 euro. Deze inkomsten worden belast tegen een lager tarief van 20%.

In december 2020 keurde de Kamer de voorlopige wet rond verenigingswerk goed, nadat de vorige in juli 2018 door het Grondwettelijk Hof vernietigd was. Tot hiertoe kon alleen de sportsector gebruik maken van deze regeling. De voorlopige wet geldt voor één jaar, in afwachting van een definitief wetsontwerp rond verenigingswerk. Het kabinet van minister Vandenbroucke bereidt dit ontwerp momenteel voor.

Ik drong in de commissie Sociale Zaken meermaals aan om de regeling al uit te breiden naar sociaal-cultureel werk. Minister Vandenbroucke bevestigde dat hij de regeling effectief wil uitbreiden naar:

  • ten eerste, artistieke of kunsttechnische begeleider in de amateurkunstensector, de artistieke en cultuureducatieve sector;
  • ten tweede, verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, artistieke en maatschappelijke thema's in de socioculturele, de sport-, de cultuur-, de kunsteducatieve en de kunstensector.

Vanaf 8 mei kunnen buiten groepsactiviteiten (repetities, workshops, vormingen, wandelingen, vergaderingen, enz.) met maximaal 25 personen plaatsvinden. Zittende publieksactiviteiten (optreden, concert, lezing…), met maximaal 50 personen buiten zullen eveneens worden toegestaan.

Lees hier mijn vragen en de antwoorden van minister Vandenbroucke over de uitbreiding van het verenigingswerk.