Bezoek aan VZW Tabora

08-11-2010

08-11-2010

Vanmiddag bracht ik een bezoek aan de VZW Tabora in Antwerpen. Deze vzw die openstaat voor, en zelf bestaat uit, mensen met een verscheiden

achtergrond is er onder meer voor mensen die, wegens persoonlijke of maatschappelijke factoren, momenteel niet aan de slag kunnen met een arbeidscontract in het gewone of beschermde tewerkstellingscircuit en die arbeidszorg nodig hebben.

Een andere doelgroep zijn mensen die met een inhaalbeweging het Diploma Hoger Secundair Onderwijs willen behalen.

Ook willen zij houvast bieden aan mensen, jong en oud, die aanvullende leerondersteuning, psychologische begeleiding of juridisch advies nodig hebben.

Een heel mooi initiatief dat mijn volle steun krijgt!