Bezoek aan sociale kruidenier 't Kabaske

05-05-2010

05-05-2010

Op 5 mei bracht ik een bezoek aan sociale kruidenier t’ Kabaske in Essen. Deze werd onder impuls van de plaatselijke ACW-afdeling opgericht. Doelstelling is de hulp, ondersteuning en begeleiding van kansarmen, mensen in armoede, kwetsbare groepen, mensen met weinig inkomen en dit ongeacht hun verblijfsstatuut. Dit initiatief is geen concurrentie voor de middenstand omdat klanten niet zomaar vrij kunnen binnenlopen bij de sociale kruidenier. Alleen mensen met een zeer laag inkomen én schuldenlast krijgen een speciale toegangskaart die hen toegang verschaft tot de sociale kruidenier. Kortom een voorbeeld voor velen!