Betere ramingen maken in kader van datamatching

21-10-2016

21-20-2016

In het rapport van het Rekenhof van eerder dit jaar met betrekking tot de begrotingscontrole lezen we dat de raming van de ontvangsten niet altijd steunen op een gedetailleerde berekening. Het is daarom moeilijk om de opbrengst van de actieplannen voor fraudebestrijding te evalueren. Zo werd er 1,8 miljoen euro voorzien voor optimalere datamatching tussen de RVA en de toenmalige RVP  om niet-toegestane cumulaties van werkloosheid en pensioen te vermijden. Dit bracht slecht 70.000 euro op. Ik vroeg aan de staatssecretaris hoe men het verschil kan verklaren tussen de geraamde effectieve opbrengst van de datamatching tussen de RVA en de toenmalige RVP. Volgens de staatssecretaris is er geen probleem van datamatching. De weinige opbrengst die men daaruit haalt wil zeggen dat er blijkbaar ook weinig problemen zijn.

Ik hoop dat onze administratie in de toekomst betere ramingen zal maken. Ik denk dat niemand iets heeft aan hoge ramingen die niemand gelooft om de begroting misschien wat op te smukken en waarvan achteraf blijkt dat het nog geen tiende daarvan oplevert.

Lees hier mijn vraag en het antwoord van de staatssecretaris (p. 22-24).