Het is onaanvaardbaar dat ambulanciers shiften van 48 uur moeten werken en onder druk gedeeltelijk als “vrijwilliger” vergoed worden voor amper 40 euro per nacht. Sinds augustus 2020 ben ik al aan het ijveren bij minister Vandenbroucke om de wantoestanden bij private ambulanciers aan te pakken en voor een beter statuut te zorgen. Eindelijk begint er in dit dossier beweging te komen. Zo worden er meer middelen voorzien vanaf 2023, wordt het statuut van ambulanciers verbeterd en is de minister bezig met het uitwerken van een globaal plan.

 

Minister Vandenbroucke liet mij in zijn schriftelijk antwoord op 15 november weten dat er bij het laatste begrotingsoverleg aanzienlijke budgetten werden vrijgemaakt voor de Dringende Geneeskundige Hulpverlening. In 2023 zal er al een éénmalig budget toegevoegd worden van 14 miljoen euro. Vanaf 2024 zal de sector een vastgelegde verhoging kennen van 69 miljoen euro. Dit bedrag zal vanaf 2025 voor een tweede keer toenemen. Zo zal vanaf 2025 het jaarlijkse budget neerkomen op een kleine 240 miljoen euro in plaats van 77 miljoen dit jaar. 

 

Men is ook bezig met de uitwerking van een Koninklijk Besluit om het statuut van ambulanciers te verbeteren, door hogere kwaliteitseisen vast te leggen, zodat misbruik onmogelijk wordt. Daarnaast zal er via het opnemen van een verplicht kwaliteitshandboek ook gestreefd worden naar een optimaal werkklimaat.

 

Tot slot werkt de minister een globaal plan van aanpak uit, in het kader van een optimale inzet en planning van zowel HEMS, MUG, PIT, ambulances. Zo wordt misbruik en/of overbevraging van de 112 vermeden.

 

Ik hoop dat de minister zijn beloftes verder zal nakomen. Op onze steun kan hij zeker rekenen om deze misbruiken aan te pakken.

Lees hier de volledige vraag en het antwoord van 15 november

Lees hier mijn vraag van 14 juni 2022

Lees hier mijn vraag van 12 januari 2022 (p. 13-16)

Lees hier mijn vraag van 3 augustus 2020